Virksomhetsstyring

Alt kan gjøres bedre. Det gjelder også styring og kontroll av virksomheter – enten det gjelder offentlig eller privat sektor, store eller små virksomheter. 

Habberstad kan gi rask fremdrift når det skal etableres effektive styringsmodeller som er tilpasset organisasjonens egenart.

Med den daglige virksomheten under god kontroll, kan ledelsen identifisere forbedringstiltak, optimalisere rutiner og bedre samarbeidet internt i bedriften.

Habberstad anbefaler en trinnvis tilnærming for å innføre en helhetlig modell for virksomhetsstyring. Vår metode identifiserer en begrenset del av virksomheten, og fokuserer på rutiner, gevinster og tiltak for et virksomhetsområde.

For å sikre læring vil prosjektet evaluere og justere styringsmodellen, før en går videre til neste område av virksomheten. Ved å implementere styringsmodellen område for område sikrer man lav risiko og raske gevinster, samtidig som man beholder et helhetlig syn på organisasjonen.

Habberstad har bistått kunder med blant annet: 

  • Utvikling og etablering av styringsmodeller og interne prosesser
  • Systemer for regulatoriske krav
  • Ressurs-, risiko- og eierstyring
  • Etablering av standarder og prosedyrer
  • Balansert målstyring, KPI’er og tiltak
  • Økonomi-, leverandør- og prosesstyring
  • Standardisering og prosesseffektivisering
  • Automatisering og selvbetjening

Godt tilpassede prinsipper og verdikjeder legger til rette for arbeidsprosesser som henter frem det beste i medarbeiderne, og som bidrar til at alle gjør hverandre gode.

 

Ta kontakt med oss!

Våre rådgivere er produktive fra første time. Betingelsene er meget konkurransedyktige.

Ta kontakt med daglig leder Jostein Kvinnesland for en uforpliktende samtale.

 

    Habberstad er ISO 9001 sertifisert. Kvalitet i alle ledd.

 

 

Prosjektledelse i Habberstad?

Er du IT-prosjektleder? Da er kanskje Habberstad det rette stedet for deg. Vi skal styrke oss innen prosjektledelse.  Les mer her...

Ta kontakt, eller tips en venn!

 

FacebookLinkedIn