Svein Halvard Nergård

 

Senior Rådgiver, Høgskoleingeniør

E-post: svein.halvard.nergard@habberstad.no

Telefon: +47 99 73 76 04

 

Svein Halvard Nergård er prosjektleder og rådgiver med bred teknisk kompetanse innen IT og telekom. Han har erfaring fra oppstart av selskaper og endringer i større etablerte selskaper, hvor han har ledet flere typer prosjekter (utvikling, infrastruktur, drift og prosessforbedringer). Svein Halvard Nergård har også god kompetanse innen sikkerhet, og har ledet flere sikkerhetsrevisjoner.

Kompetanseområder:

  • IKT systemutvikling, -implementering, -utrulling, -forvaltning og -drift
  • Oppgradering, migrering og transisjon av IKT infrastruktur og prosesser
  • Forretningsutvikling, prosjektinitiering, prosjektering og anskaffelser
  • Prosjektledelse, testledelse og kvalitetssikring
  • Sikkerhet (fysisk, nettverk, applikasjon, rutiner)
  • Sertifisert innen PMP, PRINCE2 Practitioner, Certified Scrum Master, ITIL, PROSCI Certified Change Practitioner, ISTQB og TOGAF Certified

Arbeidserfaring:

  • Habberstad, EVRY, Eget konsulentfirma. Rådgiver og prosjektleder
  • Alfatjenester, Global Name Registry, NamePlanet. Medgrunnlegger og ansvarlig på flere områder
  • Telenor, Forsvaret. Prosjektleder, leder, tekniker