Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Konsernenheten Drift & Infrastruktur i Avinor har det overordnet ansvar i matrise for fagområdene drift og infrastruktur i hele konsernet. Enheten skal samle kompetanse og oppgaver knyttet til enhetlige driftskonsepter, standarder og forvaltning av infrastruktur, og ha myndighet til å beslutte tilstrekkelige og kostnadseffektive standarder innenfor ansvarsområdene. Enheten skal sikre at Avinor benytter beste praksis knyttet til driftskonsepter og drift/forvaltning av infrastrukturen på tvers av samtlige lufthavner, samt sørge for at konsernets stordriftsfordeler blir realisert.

 

Avdeling Lufthavndrift i Drift & Infrastruktur har overordnet ansvar for driftskonsepter og standarder på tvers av alle lufthavner i Avinor, og vi søker nå


Avdelingsleder Lufthavndrift

Vil du være med å utvikle fremtidens flyplasser?

Som leder av avdelingen har du ansvaret for å utvikle, etablere og følge opp de strategiske og overordnede føringene for lufthavndrift i Avinor, i tett samspill med de operative lufthavnene.

Avdelingen skal sørge for å sikre konkurransedyktig ivaretagelse av fagområdene innenfor lufthavndrift (flyside- og terminaldrift) i konsernet som helhet. Avdelingen skal, i tråd med gjeldende lover og regler, legge til rette for at konsernet og resultatenhetene kan nå sine forretningsmål gjennom å etablere skalerbare driftskonsepter og standarder. Avdelingsleder må ha fokus på sikkerhet og HMS og sørge for at det blir ivaretatt i avdelingens arbeid.

Avdeling Lufthavndrift vil omfatte:

 • Plass, brann- og redningstjeneste
 • Øvrige bakketjenester, airside safety
 • Driftssentral og flyparkering
 • Terminaldrift
 • Operativ security

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Stillingen rapporterer til konserndirektør Drift & Infrastruktur.


Viktige arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle avdelingens ressurser og kompetanse
 • Operasjonalisere strategien for lufthavndrift i Avinor gjennom lufthavnkonsepter og standarder for driftsmodeller og arbeidsprosesser
 • Definere og sikre kostnadseffektive og skalerbare lufthavndriftsprosesser, samt sørge for at disse kontinuerlig forbedres i tråd med beste praksis
 • Aktivt forvalte fagområdene innen lufthavndrift, med et langsiktig og helhetlig perspektiv, med sikte på standardisering, effektivisering og kontinuerlig forbedring
 • Optimalisere Avinors kjerneprosesser for drift av flybevegelser og drift av passasjer- og godsflyt, samt ivareta delegert prosesseierskap
 • Støtte resultatenhetene i optimalisering og implementering av prosesser og fag innen lufthavndriftområdet
 • Identifisere og utnytte stordriftsfordeler mellom lufthavnene
 • Sørge for at Avinor er oppdatert med hensyn til myndighetspålagte krav
 • Holde seg oppdatert på utviklingen i fagområdene innen norsk og internasjonal luftfart
 • Bidra aktivt og helhetlig inn i ledergruppen til Drift & Infrastruktur

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra universitets- og/eller høyskole innen relevant fagområde. Relevant erfaring kan erstatte krav til formell utdanning.
 • Minimum 3-5 års erfaring fra operativ virksomhet eller konsulentvirksomhet
 • Gode og dokumenterte lederegenskaper og god gjennomslagskraft på tvers i organisasjonen
 • God økonomi- og forretningsforståelse

Det vil være en fordel med erfaring fra industrivirksomhet og/eller endringsledelse, samt erfaring fra prosessoptimalisering og metodikk for kontinuerlig forbedring. Relevant nettverk til hjelp i arbeidet med å videreutvikle fagområdene er ønskelig.

Personlige egenskaper

 • Åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert
 • Etterleve verdier som integritet, respekt og likeverd
 • Initiativrik med god gjennomføringsevne
 • Strukturert og selvstendig arbeidsform
 • Motivere og skape resultater gjennom de ansatte
 • Tillitsskapende og serviceorientert
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne, på norsk og engelsk

Vi kan tilby

 • Konkurransedyktige betingelser i samsvar med stillingens ansvarsområde
 • Et godt arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Gode velferdsordninger
 • Arbeidssted er Bjørvika
 • Stillingen innebærer noe reisevirksomhet

 

Forutsetning for tilsetting er at bakgrunnssjekk, herunder uttømmende politiattest iht. myndighetskrav for arbeid på lufthavn, kan fremlegges og godkjennes.

Avinor AS ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn. 

Interesserte kan ta uforpliktende og konfidensiell kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 908 92 522 eller Øystein Malme, tlf 404 03 554.

Søknad til stillingen gjøres senest 8.10.2018 via Avinors søknadsportal - klikk her.

 

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det, med mulighet til å trekke søknaden før offentliggjøring, jfr. offentleglova § 25.