Sporveien leverer reiser med trikk, T-bane og buss med hovedvekt i Oslo, Akershus, Oppland og Vestfold. Selskapet er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser og frakter årlig om lag 267 millioner passasjerer. Konsernet har om lag 3 700 ansatte og omsetter årlig for 4,7 milliarder kroner.

Infrastruktur og prosjekter har ansvaret for å vedlikeholde, bygge og forvalte konsernets eiendommer og infrastruktur for trikk og T-bane - herunder stasjoner, tuneller, bygninger og skinnegang. Enheten har om lag 440 medarbeidere fordelt på lokasjonene Tøyen, Etterstad og Holtet i Oslo. I løpet av 2017 ferdigstilte enheten trikkeprosjekter i Prinsensgate og på Ekebergbanen, i tillegg til likerettere på Veitvet og Huseby. Enheten står overfor store og spennende utfordringer knyttet til utvikling av fremtidens kollektivtrafikk. Vedlikehold og drift av infrastrukturen skal opprettholdes samtidig som behovet for investeringer i ny og utbedret infrastruktur øker betydelig.

 

Prosjektsjef

Har du lyst til å være med å planlegge og bygge for trikken og T-banen i Oslo?

Økende satsing på kollektivtrafikk gjør at Sporveien står foran mange spennende og samfunnsnyttige utbyggingsoppgaver i årene som kommer.  Sporveien håndterer i 2018 et investeringsbudsjett på anslagsvis 2 milliarder kroner og opplever økt investeringsvilje som følge av befolkningsveksten. Prosjektene planlegges og gjennomføres av Utbyggingsavdelingen, og i dag teller porteføljen ca. 40 små og store prosjekter. Vi har et sterkt byggherremiljø med mange dyktige mennesker og stort mangfold. Organisasjonen er lettbeint og fleksibel, med fokus på kompetansebygging og utvikling for å gjennomføre prosjektene og løse samfunnsoppgaven på best mulig måte.
 
Som prosjektsjef har du ansvar for en portefølje av prosjekter og leder/deltar i prosjektenes styringsgruppe. Du sitter i Utbyggingsavdelingens ledergruppe og rapporterer til Utbyggingssjef, med personalansvar for avdelingens prosjektledere.

 
Viktige arbeidsoppgaver vil være:

 • Helhetlig ansvar for tildelt prosjektportefølje mht. tid, kost og kvalitet
 • Samarbeid med interne og eksterne premissgivere for å sikre forståelse for og forankring av prosjektmålene
 • Fokus på avviksledelse i porteføljen og i styringen av prosjektene
 • Oppfølging og veiledning av prosjektlederne i egen portefølje mht. prosjektgjennomføringen
 • Pådriver for erfaringsoverføring mellom prosjekter, samt bidra til utviklings- og forbedringsarbeidet i avdelingen

 
Kvalifikasjonskrav:

 • Høyere teknisk utdannelse på bachelor- eller masternivå
 • Meget god kjennskap til prosjektmetodikk
 • Minimum 5 års erfaring med ledelse av bygge- og/eller anleggsprosjekter
 • Fordel med erfaring fra stillinger med personalansvar
 • Fordel med erfaring og kunnskap innen kontraktsbestemmelser for entrepriser, tjenester og leveranser
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk  

 
 Personlige egenskaper:

 • Etterleve og være rollemodell for Sporveiens verdier pålitelig, engasjert og samhandlende
 • Helhetstenkende med evne til å prioritere
 • God til å kommunisere og involvere for å oppnå resultater
 • Motiveres av å bidra til utvikling og forbedring

 
Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag
 • Frikort for kollektivreiser på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus og på Flybussekspressens linje FB 2 og FB 5. Frikortet gjelder ikke på NSB, Flytoget og Flybussekspressens andre linjer. Frikortet gjelder for deg og din familie (barn under 16 år).

 
 
Kontaktinformasjon og søknad:
Interesserte kan ta uforpliktende og konfidensiell kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 90892522, eller Bjørn Skogstad, tlf. 93066437.
 
Du registrerer din søknad/CV via Sporveiens rekrutteringssystem, klikk herSøknadsfrist 21.08.2018.
 
 
Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25).  Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, med mulighet for å trekke søknaden før offentliggjøring.