Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 472 000 m2 egne og 115 000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer "Rom for et fremragende, grønt universitet - og kunnskapsbyen Oslo", ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ble vedtatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse. UiO er tilsluttet strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenhet med 240 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab.

 

Leder for Reprosentralen

Vil du være med å videreutvikle en moderne reprosentral inn i vår digitale fremtid?

UiOs reprosentral utfører trykkeoppdrag for både UiO og eksterne kunder, med strenge krav til kvalitet og leveranse. Av typiske produkter kan nevnes doktoravhandlinger, kompendier, konferansemateriell, plakater og bannere. Virksomheten holder til i lyse og innbydende lokaler sentralt på Blindern, med engasjerte medarbeidere og en moderne utstyrspark som gir godt grunnlag for vekst og utvikling.

Fagområdet står overfor store utfordringer i årene som kommer. Vi ønsker oss en engasjert leder som kan se nye muligheter både på produkt- og markedssiden, og som evner å implementere disse i gode resultater for virksomheten.  

Reprosentralen er en egenfinansiert enhet tilhørende Eiendomsavdelingens Fellestjenester. Som leder vil du ha resultatansvar for enheten og ansvar for 8 medarbeidere med bred erfaring innen digitaltrykk og grafisk design. Stillingen rapporterer til seksjonsleder Fellestjenester.

Viktige arbeidsoppgaver vil være

 • Ledelse og kompetanseutvikling av egen enhet.  
 • Lede prosesser hvor digitalisering og teknologiutnyttelse blir sentralt
 • Utarbeide og følge opp planer for virksomheten
 • Produktutvikle virksomheten i et marked med muligheter
 • Synliggjøre og markedsføre virksomheten, internt og eksternt
 • Videreutvikle et godt samarbeid med brukerne

Kvalifikasjoner

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • Det kreves bred grafisk bakgrunn fra digitaltrykk
 • Det kreves gode IT-kvalifikasjoner og erfaring med arbeidsflytverktøyer
 • Det kreves relevant ledererfaring og dokumenterbare resultater

Personlige egenskaper

Vi søker en engasjert og utviklingsorientert leder med beslutningskraft og gjennomføringsevne. Det er viktig at du evner å arbeide systematisk, er synlig og tydelig, samtidig som du har en lyttende og involverende lederstil. Du trives best i grenseflaten mellom det operative og strategiske, hvor evnen til å bygge gode relasjoner både intern og eksternt, blir viktig for å lykkes. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk er en forutsetning.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og utviklingsorientert arbeidsmiljø i nye, moderne lokaler
 • Stillingen lønnes i SKO 1407 Avdelingsleder, i lønnsspennet kr. 619 300 – kr. 670 000, avhengig av kompetanse og erfaring
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger og trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og mulighet for gunstig lån i Statens Pensjonskasse

 

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk herSøknadsfrist: 20.08.2018.


Kontaktinformasjon

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 908 92 522 eller Øystein Malme, tlf. 404 03 554, alternativt seksjonssjef Fellestjenester Pål Linberg, tlf. 924 29 852.


Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. I tillegg ønsker UiO at medarbeiderne i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

UiO er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det før offentliggjøring, jfr. offentleglova § 25, med mulighet til å trekke søknaden før offentliggjøring.