Universitetet i Oslo (UiO) er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet som driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har omtrent 1 500 ansatte og ca. 2 000 studenter.


Leder for studieseksjonen, Det medisinske fakultets administrasjon

Er du en utviklingsorientert leder som søker nye utfordringer?

Vi søker en handlekraftig, fleksibel og serviceinnstilt leder som blir sentral i det administrative arbeidet med å utvikle studietilbudet ved Det medisinske fakultet. Du vil samarbeide tett med interne og eksterne fagmiljøer for å videreutvikle en viktig, administrativ støttefunksjon. Stillingen rapporterer til fakultetsdirektør.

Studieseksjonen har administrativt ansvar for koordinering og utvikling av fakultetets studietilbud, hovedsakelig tilknyttet profesjonsstudiene i medisin, samt bachelor- og masterstudier innen ulike helsefag. Studieseksjonen driver undervisningsplanlegging, opptaks- og eksamensarbeid, behandling av studiesaker, arbeid med studieinformasjon og internasjonalisering, samt oppgaver knyttet til innreisende og utreisende studenter.

Fakultetsadministrasjonen består av fakultetets ledelse og 5 seksjoner med til sammen ca. 70 medarbeidere. Vi holder til i moderne lokaler i Sogn Arena ved Ullevål stadion, hvor alle medarbeiderne er samlokalisert i åpent kontorlandskap. Les gjerne mer om fakultetet på våre nettsider www.med.uio.no.

Viktige arbeidsoppgaver for stillingen vil være:

 • overordnet ansvar for drift, utvikling og digitalisering av studieadministrative oppgaver
 • personalansvar for seksjonens 16 ansatte, samt 5-6 deltidsansatte, herunder utvikling og kompetanseplanlegging
 • samarbeid og kommunikasjon med interne og eksterne fagmiljøer
 • tett samarbeid med faglig ledelse og undervisningskoordinatorer ved instituttene
 • utvikle og forenkle drift og administrative rutiner, bl.a. gjennom digitalisering og automatisering
 • bidra til strategiutvikling fra en sentral posisjon i fakultetsadministrasjonen
 • noe utredningsarbeid

Kvalifikasjoner:

 • relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum på bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • lederutdanning er et ønske, men ikke et krav
 • ledererfaring fra enheter med tilsvarende størrelse
 • erfaring med endrings- og omstillingsprosesser
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • kunnskap om og erfaring med administrative IT-systemer
 • god organisasjonsforståelse

Du trives med en stor kontaktflate, hvor du vil jobbe i et akademisk miljø med høy kompetanse innenfor sine fagområder, med tydelige krav og forventninger til studieseksjonens kompetanse og servicenivå.

Personlige egenskaper som struktur, helhetsforståelse og resultatorientering vil vektlegges. Du viser stor arbeidsglede og evner å skape engasjement og motivasjon hos dine medarbeidere, samtidig som du er trygg og tydelig i ditt lederskap. En utadvendt, positiv og kontaktskapende væremåte tror vi er viktig for å lykkes i rollen. Generelt vil det bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr:

 • et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø, med varierte arbeidsoppgaver
 • lønn som seksjonssjef, stillingskode 1211, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 686.900 - 838.300, avhengig av kompetanse og erfaring
 • god pensjonsordning og gunstige lånebetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og sommertid fra 15. mai til 14. september
 • gode velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden
 • stilling i en IA-virksomhet

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 90892522 eller Øystein Malme, tlf 40403554, alternativt fakultetsdirektør Unn-Hilde Grasmo-Wendler, tlf. 97483184.

Søknadsfrist 14. august 2018.

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV

Når du søker, bør du ha CV klar for opplasting som vedlegg. Du har også mulighet til å laste opp andre vedlegg, som vitnemål og attester, men det er ikke obligatorisk. I tillegg ber vi om at du skriver et søknadsbrev i eget felt, og vi anbefaler at du har søknadsteksten klar på forhånd.

Søknad med vedlegg registrerer du i UiOs elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk her


Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. I tillegg ønsker UiO at medarbeiderne i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

UiO er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det før offentliggjøring, jfr. offentleglova § 25, med mulighet til å trekke søknaden før offentliggjøring.