Sykehusbygg HF ble stiftet som et felleseid helseforetak i november 2014, eid av de fire regionale helseforetakene. Sykehusbygg HF skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging- og bygging på et høyt internasjonalt nivå.

Sykehus-Norge har ansvar for en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på rundt 10 milliarder kroner årlig i de nærmeste årene.

Sykehusbygg HF skal bidra til fremtidsrettet utvikling av sykehusutbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring, og skal være en ressursleverandør for de øvrige helseforetakene.

Sykehusbygg HF skal utføre tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter og tjenester innenfor eiendomsområdet.

 

Risiko- og kvalitetsleder

Arbeidssted: Stavanger
Stavanger universitetssjukehus – prosjekt SUS2023

 

Vil du bli med på laget?

Det planlegges for å bygge første byggetrinn av nytt universitetssjukehus i Stavanger. Det er etablert et prosjekt kalt SUS2023, som har ansvar for alle aktiviteter knyttet til planlegging og bygging av første byggetrinn for nytt universitetssjukehus i Helse Stavanger. Prosjekteier/byggherre er Helse Stavanger HF. Prosjektet er i gjennomføringsfasen og planlagt ferdigstillelse av nytt universitetssjukehus er i løpet av 2023. Mer informasjon om prosjektet finnes på hjemmesiden til SUS2023.  

Sykehusbygg HF søker etter en Risiko- og Kvalitetsleder som vil rapportere til Prosjektstyringsleder i SUS2023. Den som ansettes vil foruten samarbeid i prosjektgruppen, være i dialog internt i Helse Stavanger HF, med Helse Vest RHF, med øvrige sykehusprosjekter i Norge, og rapportere faglig til Sykehusbygg HF.

 

Arbeidsoppgaver

 • Innkalle til og være ansvarlig for gjennomføring av risikomøter på ulike nivå, og være ansvarlig for jevnlige oppdateringer av prosjektets risikobilde.
 • Etablere styringssystem for prosjektet og bidra aktivt med innspill til Sykehusbyggs styringssystem, EUREKA.
 • Etablere og implementere prosess for håndtering av feil, mangler og avvik i prosjektstyringsverktøyet Pims365.
 • Etablere og implementere rutiner for oppfølging av kvalitetssystemet hos entreprenør på byggeplass og utenfor byggeplass.
 • Forberede og lede revisjoner, både internt og hos entreprenører, ved behov.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdannelse på høyskole/universitetsnivå
 • Erfaring med kvalitetsstyring i store og komplekse byggeprosjekter
 • Erfaring med risikostyring i store og komplekse byggeprosjekter
 • Erfaring med utvikling av styringssystemer på prosjekt- og virksomhetsnivå
 • God kunnskap om ISO 9000 Kvalitetsledelse og ISO 31000 Risikostyring

Personlige egenskaper vil bli vektlagt

 • God evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Leveransedyktighet
 • Effektiv og pålitelig
 • Løsningsorientert
 • Lagspiller
 • Godt humør og engasjement

Arbeidssted vil være SUS2023 sitt prosjektkontor på Ullandhaug i Stavanger.
Noe reisevirksomhet må påregnes.

Sykehusbygg HF tilbyr konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår. Sykehusbygg har verdiene «Kunnskapsrik, effektiv og pålitelig» og er en lærende organisasjon der deling av kunnskap står sentralt. Sykehusbygg HF har dyktige og dedikerte medarbeidere, og vi søker en som kan identifisere seg med verdigrunnlaget og bidra til videre utvikling av Sykehusbygg HF som nasjonalt kompetansemiljø innenfor sykehusplanlegging –og bygging. Dette for å kunne utvikle og bygge framtidens sykehus.

Det gjøres oppmerksom på at det pågår en organisasjonsutviklingsprosess i Sykehusbygg hvor framtidig organisering og stillingens tilhørighet ikke er besluttet. Stillingen som Risiko- og kvalitetsleder vil imidlertid være fulltidsengasjert i SUS2023 frem til prosjektet er ferdigstilt.

For nærmere informasjon om stillingen så kan du ta kontakt med prosjektstyringsleder Lene Ruså Solvi tlf.977 28 941 eller vår rådgiver i Habberstad Bjørn Skogstad, tlf. 930 66 437.

Søknad med CV sendes bjorn.skogstad@habberstad.no innen 25.06.2018.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.