Norske tog er et statseid aksjeselskap og ble skilt ut fra NSB konsernet i april 2017, som en konsekvens av jernbanereformen. Selskapet har overtatt eierskapet til alle persontogkjøretøy eid av NSB, med noen få unntak. Organisasjonens rolle i markedet er å leie ut jernbanekjøretøy på like vilkår til operatører som vinner anbud på operasjon av persontogtrafikk i Norge. Selskapet skal bistå jernbanedirektoratet med å utrede materiellstrategi med hensyn til samfunnsøkonomiske betraktninger samt stå ansvarlig for innkjøpsprosessen av nye jernbanekjøretøy. Jernbanen i Europa er ikke standardisert og selskapet skal sørge for at kjøretøy som anskaffes eller leies inn ivaretar særnorske operative forhold, infrastruktur og regelverk. Organisasjonen har ekspertise på jernbanekjøretøy og skal bistå operatører i tekniske spørsmål og forvalter et lager av kritiske deler som kan leies ut til operatører etter behov.


Controller

Regnskapsavdelingen i Norske tog AS består i dag av 3 ansatte. Grunnet økt arbeidsmengde er det behov for å forsterke regnskapsavdelingen med en Controller. Ny ansatt vil måtte regne med å bidra på mange områder i avdelingen. Men hovedarbeidsoppgaver vil være innenfor regnskap. Som Controller hos oss vil du ha dialog med de andre enhetene i selskapet og delta i spennende prosjekter.

Viktige arbeidsoppgaver:

 • Regnskap fra A-Å
 • Fakturabehandling inn og utgående
 • Deltakelse i måneds- og årsavslutningsprosessen
 • Deltakelse i budsjett og prognosearbeidet
 • Deltakelse i prosjekter
 • Være med i arbeidet med kontinuerlig forbedring av nylig implementert Oracle Cloud
 • Andre ad-hoc oppgaver knyttet til administrasjon/HR

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra regnskapsarbeid
 • Erfaring med revisjonsarbeid
 • Gode norsk og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Erfaring med Oracle cloud vil være en fordel


Personlige egenskaper:

 • Selvstendig, strukturert og nøyaktig
 • Løsningsorientert, positiv og serviceorientert
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, skriftlig og muntlig

Utdannelse:

 • Relevant økonomisk utdannelse

Vi kan tilby:

 • Konkurransedyktige betingelser i samsvar med stillingens ansvarsområde
 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling

Arbeidssted: Oslo

Interesserte kan ta uforpliktende og konfidensiell kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Bjarne Gundersen, tlf. 918 27 968 eller Jan Egil Myhre, tlf. 908 92 522.

Søknad til stillingen gjøres senest 06.06.2018.

Søknad/CV sendes til bjarne.gundersen@habberstad.no. Søknaden merkes med «Søknad Controller – Norske tog» i emnefeltet.