Norske tog er et statseid aksjeselskap og ble skilt ut fra NSB konsernet i april 2017, som en konsekvens av jernbanereformen. Selskapet har overtatt eierskapet til alle persontogkjøretøy eid av NSB, med noen få unntak. Organisasjonens rolle i markedet er å leie ut jernbanekjøretøy på like vilkår til operatører som vinner anbud på operasjon av persontogtrafikk i Norge. Selskapet skal bistå jernbanedirektoratet med å utrede materiellstrategi med hensyn til samfunnsøkonomiske betraktninger samt stå ansvarlig for innkjøpsprosessen av nye jernbanekjøretøy. Jernbanen i Europa er ikke standardisert og selskapet skal sørge for at kjøretøy som anskaffes eller leies inn ivaretar særnorske operative forhold, infrastruktur og regelverk. Organisasjonen har ekspertise på jernbanekjøretøy og skal bistå operatører i tekniske spørsmål og forvalter et lager av kritiske deler som kan leies ut til operatører etter behov.


Teknisk redaktør

Dokumentavdelingen har det arkivfaglige og redaksjonelle ansvaret for teknisk dokumentasjon for Norske tog’s jernbanekjøretøyer samt systemansvar for de systemer som benyttes for dette.
Teknisk redaktør sikrer at korrekt dokumentasjon strukturelt og språklig er utgitt til beste for togoperatører og er ansvarlig for koordinering samt oppfølging av dokumentasjonsleveranser i prosjekter med anskaffelser og modifikasjoner av jernbanekjøretøyer.
Stillingen samarbeider tett med Norske togs tekniske fagmiljø som har spisskompetanse på togmateriellets tekniske systemer og deres krav til vedlikehold.

Viktige arbeidsoppgaver:

 • Forberede og utarbeide dokumentasjon (format, språk og struktur)
 • Koordinere dokumentasjonsarbeid for modifikasjoner og prosjekter
 • Følge opp dokumentasjonsleveranser fra leverandører
 • Arkivere og utgi ny og revidert dokumentasjon
 • Koordinering av dokumentasjonsleveranser til og fra persontrafikkoperatører
 • Administrere og videreutvikle dokumentasjonssysteme

Vi benytter ProArc og 360 for arkivering og utgivelse av teknisk dokumentasjon

Kvalifikasjoner:

 • Bred erfaring fra bruk og utarbeidelse av teknisk dokumentasjon
 • Bred erfaring med samhandling og koordinering av dokumentasjon i prosjekter
 • Flytende norsk- og engelskkunnskaper skriftlig og muntlig.

Vi vektlegger gode språk- og formidlingsegenskaper. 


Personlige egenskaper:

 • Du viser initiativ og ansvarlighet i ditt arbeid og du ønsker å aktivt bidra og levere
 • Du gjennomfører dine oppgaver planmessig og med god struktur
 • Du kommuniserer og samarbeider konstruktivt slik at du opplever å skape gode relasjoner over tid
 • Du sørger for kvalitetsmessige prosesser
 • Du er selvstendig, nøyaktig, helhetstenkende
 • Du er fleksibel og løsningsorientert

Utdannelse:

 • Ingeniør eller Teknisk fagskole (annen relevant utdannelse/erfaring kan vurderes)

Vi kan tilby:

 • Faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø, fine lokaler og hyggelige kolleger
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gunstige forsikrings- og pensjonsordninger
 • Gode rabatter på togreiser til deg og familien, både i inn-og utland

Arbeidssted: Oslo

Interesserte kan ta uforpliktende og konfidensiell kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Bjarne Gundersen, tlf. 918 27 968 eller Jan Egil Myhre, tlf. 908 92 522.

Søknad til stillingen gjøres senest 06.06.2018.

Søknad/CV sendes til bjarne.gundersen@habberstad.no. Søknaden merkes med «Søknad Teknisk redaktør – Norske tog» i emnefeltet.