Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

 

Avinor planlegger store investeringsprosjekter de nærmeste årene innenfor bygg og anlegg. Enheten Utbygging har det overordnede ansvaret for gjennomføring av alle bygg- og infrastrukturprosjekter i konsernet. Avdelingen er en del av Drift og Infrastruktur som er en divisjon i konsernet.

For å videreutvikle enheten skal det etableres en seksjon for teknisk og vi søker nå

 

Leder teknisk

Vil du være med å bygge fremtidens flyplasser?

Som leder av avdelingens seksjon for teknisk har du ansvaret for å utvikle, etablere og følge opp enhetens strategiske og operative arbeid innenfor teknikk.

Seksjonen skal overvåke at planlegging, prosjektering og valg av tekniske løsninger i det enkelte prosjekt i Utbyggings prosjektportefølje skjer på en forsvarlig måte og i henhold til krav gitt i lover, forskrifter, Avinors sentrale tekniske premisser, styringssystem og interne retningslinjer. Ved behov skal seksjonen utarbeide forslag til egne rutiner for Utbygging der hvor Avinors styringssystem ikke er dekkende.

Seksjonen skal sikre at prosjektene leverer i tråd med Avinors krav til FDV og skal sikre at BIM blir tatt i bruk og ivaretatt i tråd med Avinors retningslinjer. Seksjonen skal videre sikre at prosjektene gjennomfører teknisk ferdigstillelse på en god måte og at testing og igangkjøring foregår på en god måte i det enkelte prosjekt i samarbeid med oppdragsgiver.

Seksjonen er Utbyggings fagansvarlige innen sitt område og skal påse at nødvendige erfarings-  og læringsprosesser internt mellom områdene / prosjektene ivaretas og skal være en faglig støtte til det enkelte prosjekt og Utbyggings ledelse.

Seksjonen er en stabsenhet i enheten og seksjonslederen deltar i enhetens ledergruppe og rapporterer til direktør prosjekt og utbygging.


Arbeidsoppgaver

 • Etablere og lede seksjonen.
 • Utarbeide overordnede strategier for Utbyggings arbeid innenfor fagområdet.
 • Være Utbygging sitt kontaktpunkt overfor Avinors sentrale tekniske premissgivermiljø.
 • Sikre at nødvendige felles prosedyrer innenfor fagfeltet blir etablert.
 • Følge opp og påse, innenfor eget fagområde, at prosjektene styres i tråd med lover, forskrifter, Avinors tekniske premisser, styringssystem og egne retningslinjer.
 • Bidra til at prosjektene bemannes, innenfor eget fagområde, riktig i samarbeid med øvrige seksjoner.
 • Utarbeide nødvendig strategier for å gjennomføre nødvendig kompetanseutvikling innenfor sitt fagfelt og i samarbeid med øvrige seksjoner.
 • Inneha et fagansvar for Utbyggings ansatte innenfor eget fagområde i samarbeid med øvrige seksjoner.
 • Ansvar for at nødvendig læring, innenfor eget fagområde, mellom prosjektene blir gjennomført.
 • Bidra operativt i prosjektene etter behov.
 • Stillingens ansvarsområde kan justeres etter behov.


Kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk utdannelse, på bachelor- eller masternivå.
 • Lang erfaring med prosjekteringsvirksomhet herunder BIM og FDV dokumentasjon.
 • Erfaring med teknisk oppfølging på bygg- og anleggsprosjekter.
 • Erfaring fra offentlig byggherrevirksomhet – gjerne innen offentlige byggherrer


Personlige egenskaper

 • Åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert
 • Gode lederegenskaper
 • Etterlever verdier som integritet, respekt og likeverd
 • Strukturert, ryddig og lojal til beslutninger
 • God motivator
 • Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig


Vi kan tilby

 • Konkurransedyktige betingelser i samsvar med stillingens ansvarsområde
 • Et godt arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Gode velferdsordninger
 • Arbeidssted er Oslo Lufthavn Gardermoen
 • Stillingen innebærer noe reisevirksomhet

 

Forutsetning for tilsetting er at bakgrunnssjekk, herunder uttømmende politiattest iht. myndighetskrav for arbeid på lufthavn, kan fremlegges og godkjennes.

Avinor AS ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn. 

Interesserte kan ta uforpliktende og konfidensiell kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 908 92 522 eller Øystein Malme, tlf 404 03 554.

Søknad til stillingen gjøres senest 30.05.2018 via Avinors søknadsportal her.

 

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det, med mulighet til å trekke søknaden før offentliggjøring, jfr. offentleglova § 25.