Apokus er et bransjefelles kompetanse- og utviklingssenter for apotek.  Apokus utvikler opplæringsprogrammer for helsepersonell i apotek og gjennomfører utviklingsprosjekter med formål å videreutvikle apotek som faghandel for legemidler. 

Den nettbaserte kurskatalogen ”Apokus:365 God som legemiddelrådgiver ” leveres til mer enn 7000 ansatte i apotekbransjen og består i dag av over 70 e-læringskurs. Hvert år utvikles det mer enn et titalls nye kurs, samtidig som vi holder kurskatalogen oppdatert.  

Vi jobber hovedsakelig med utviklingsprosjekter på oppdrag fra Apotekforeningen. Nylige prosjekter inkluderer utvikling og innføring av apotektjenestene Medisinstart og Inhalasjonsveiledning.

Les mer på våre nettsider: apokus.no

 

Utviklingsfarmasøyt (1 års engasjement)

For farmasøyt som ønsker å påvirke morgendagens apotekpraksis

Interesserer du deg for hvordan apoteket kan bidra til riktig legemiddelbruk? Brenner du for god faglig rådgivning i apotek? Har du lyst til å jobbe frem praksisnære utviklingsprosjekter og nye opplæringsprogram?

Engasjement som utviklingsfarmasøyt (100%) –tilknyttet FoU-teamet

Høres det spennende ut å jobbe et år med å innhente ny kunnskap, foreslå løsninger og utvikle innhold til opplæringsprogrammer og utviklingsprosjekter?

Da kan du være den farmasøyten vi søker etter! Vår kollega skal ut i svangerskapspermisjon og vi har et 100% engasjement ledig fra høsten 2018 til 1.september 2019.  For å lykkes liker du å fordype deg i ulike problemstillinger, samarbeider godt og bruker din egen kunnskap om apotek og legemidler aktivt.

Arbeidsoppgaver

 • Innhente og sammenstille faglig innhold til kurs og prosjektleveranser.
 • Datainnsamling vha ulike metoder, herunder kilde- og litteratursøk, intervjuer og fokusgrupper.
 • Databehandling og analyse
 • Utarbeide kunnskapsoppsummeringer ved behov

Utdanning/kvalifikasjoner

 • Master i farmasi / cand.pharm.
 • Minimum 1 års apotekerfaring. God kjennskap til apotekhverdagen.
 • Faglig sterk i legemiddelrådgivning, farmakologi og farmakoterapi. Evne til å sette seg inn i ulike kilder og omsette dette til god apotekpraksis.
 • Meget gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner
   

Personlige egenskaper

 • Faglig trygg med interesse for opplæring og utvikling
 • Evne til å arbeide strukturert og målrettet med høy gjennomføringsgrad
 • Nysgjerrig og lærevillig
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å både jobbe selvstendig og i team.
   

Vi kan tilby

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver med svært gode muligheter for faglig utvikling og tverrfaglig samarbeid.
 • Hyggelig arbeidsmiljø, og gode kolleger som deler kunnskap og som vil hverandre vel.
 • Gode lønnsbetingelser og attraktive personalgoder.
 • Arbeidssted sentralt på Majorstua i Oslo.

Spørsmål om stillingen rettes til Christine Frigaard, mob. 97051030.

Søknad med CV sendes Habberstad ved bjarne.gundersen@habberstad.no innen 07.05.2018.