Gjerdrum er en kommune i sterk vekst sentralt på Romerike, midt mellom Oslo og Gardermoen. Kommunen har over 6.500 innbyggere, og er en meget attraktiv bokommune. Gjerdrum er geografisk sett en liten kommune – 10 km fra sør til nord, eller fra øst til vest. Kommunesenteret er Ask, med flere dagligvarebutikker, kaféer og restauranter og et antall spesialforretninger. Gjerdrum ligger landlig til og byr på unike muligheter for friluftsliv med turstier, skiløyper og fiskevann. Kommunen har et bredt og aktivt idrettstilbud og et mangfoldig kulturliv med Gjerdrum kulturhus, kulturuker, egen festival, teater, korps og kulturskole. 

 

Rektor Veståsen skole

Vil du være med å utvikle en spennende kommune i vekst?

Veståsen skole ligger vakkert til og har store, flotte uteareal ved markagrensen. Skolen har omtrent 300 elever fra 1. til 7. trinn og 42 ansatte. Skolens visjon og plattform er «Vekst og utvikling for hele mennesket».

Vi søker en tydelig og samlende leder som skaper motivasjon, engasjement og god samhandling i egen organisasjon.

Arbeidsområdene omfatter:

  • overordnet lede og videreutvikle det pedagogiske arbeidet slik at det bidrar til økt læringsutbytte og et trygt og godt læringsmiljø for hver enkelt elev
  • Være en tydelig og samlende leder som evner å skape motivasjon, engasjement og god samhandling i egen organisasjon
  • videreutvikle Gjerdrum-skolen i tråd med satsinger lokalt og på nasjonalt nivå
  • evne å omsette forskningskompetanse innen skoleutvikling til praksisfeltet
  • implementere nye læreplaner
  • sikre god bruk av digitale verktøy
  • delta i samarbeid om barn og unges utvikling på tvers av kommunens tjenesteområder
  • budsjettansvar

Du kan vise til solide ledererfaringer innenfor skoleledelse og har erfaring fra strategisk og prosessbasert utviklingsarbeid. Du har pedagogisk utdanning fra høyskole eller universitet, gjerne rektorskolen eller annen lederutdanning.

Du er tydelig og konstruktiv når det gjelder forventninger og tilbakemeldinger og evner å skape entusiasme og stolthet hos den enkelte medarbeider. Vi ser for oss en kandidat som er oppdatert på relevant forskning innenfor området og som har god innsikt i bruk av digitale verktøy. Du er framtidsrettet, utviklingsorientert og omgjengelig og har godt humør.

I lederplattformen vår er det fastsatt at kommunens ledere skal være framtidsrettet, entusiastiske, rause og modige, og vi har forventning til at ny rektor har en lederstil som støtter opp om lederplattformen.

Interesserte kan ta en konfidensiell og uforpliktende kontakt med vår rådgiver i Habberstad, Marit Mellem, tlf. 90 54 65 32. Søknadsfrist er 13. mai og du søker ved å sende CV og søknad pr. mail til marit.mellem@habberstad.no 

 

Gjerdrum kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i henhold til reglene i offentlighetsloven. Dersom det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere blir informert og får mulighet til eventuelt å trekke sin søknad før offentliggjøring.