Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 472.000 m2 egne og 115.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer som heter «Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo», ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ble vedtatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse.

 

Områdeleder eiendomsdrift

Vil du være med å drifte og utvikle en spennende eiendomsportefølje ved UiO?

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 240 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab.

Som områdeleder er du ansvarlig for teknisk drift, intern kontroll, mindre vedlikeholdsarbeider og brukertjenester innenfor en definert andel av eiendomsmassen. Det innebærer grensesnitt mot fakultetene, øvrig organisasjon og ulike leverandører. Du vil lede en enhet med 12 årsverk, hvor evnen til å kombinere ledelse og operativ bygningsdrift blir viktig for å trives og lykkes.

Eiendomsavdelingen tok i 2016 i bruk FDV-systemet for innmelding av brukerhenvendelser, og driftspersonell henter frem sine arbeidsoppgaver på mobil. For tiden arbeider vi med å ta i bruk systemet til intern kontroll og vedlikeholdsplaner. Blant Eiendomsavdelingenes satsingsområder for 2018 er digitalisering og bruk av ny teknologi.  

Stillingen inngår i Seksjon for bygningsdrifts ledergruppe og rapporterer til Seksjonssjef bygningsdrift.


Viktige arbeidsoppgaver vil være:

 • Ledelse og kompetanseutvikling av egen enhet
 • Personal- og budsjettansvar
 • Planlegge, gjennomføre og rapportere for alle driftstiltak og intern kontroll i egen enhet deriblant energi- og miljøtiltak
 • Utvikle godt samarbeid med brukerne
 • Beskrive krav og innhente tilbud for mindre vedlikeholdstiltak
 • Delta i utvikling av driftsseksjonen

Kvalifikasjonskrav:

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Ingeniørutdanning er ønskelig. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • Det kreves relevant ledererfaring med personalansvar fra eiendomsdrift/ eiendomsvirksomhet
 • Det kreves god IT-kompetanse og erfaring med FDV-system, SD-anlegg og andre IKT-systemer for eiendomsdrift
 • Det er en fordel med erfaring med økonomistyring og offentlige anskaffelser
 • Det er en fordel med erfaring med prosjektstyring

Personlige egenskaper:

Vi søker en utviklingsorientert leder med beslutningskraft og gjennomføringsevne. Det er viktig at du er synlig og tydelig, samtidig som du har en lyttende og involverende lederstil. Din arbeidsform preges av systematikk og ryddighet, samtidig som du må være løsningsorientert og fleksibel. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk er en forutsetning.

Vi tilbyr:

 • Hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling, samt deltakelse i lederutviklingsprogram
 • Fleksibel arbeidstid
 • Stilling i en IA-bedrift
 • Gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Trening i arbeidstiden
 • Stillingen lønnes som avdelingsleder SKO 1407 i lønnsspennet kr. 623.900 – kr. 686.900, avhengig av kompetanse/erfaring


Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 90892522 eller Øystein Malme, tlf 40403554.


Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer.)


Søknad med vedlegg må sendes inn via UiOs elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk her.

Søknadsfrist 27. februar 2018.

 

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det, med mulighet til å trekke søknaden før offentliggjøring.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. UiO oppfordrer spesielt kvinner til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.