Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

 

Vil du være med å bygge fremtidens flyplasser?

Vi søker

Seksjonsleder FDV-styring og dokumentasjon


Fremtidens flyplasser bygges og driftes basert på digitale modeller!

Vi søker en tydelig leder som skal videreutvikle Avinor i en retning hvor drift og utbygging baseres på digital driftsinformasjon – BIM/FDV.

Til avdeling Bygg og Teknisk Infrastruktur søker vi seksjonsleder for Seksjon FDV-styring og dokumentasjon. Du vil lede en serviceorientert og effektiv seksjon som videreutvikler og legger til rette for prosessorientert og innovativ FDV-styring av våre 45 lufthavner.

Seksjonen er overordnet ansvarlig for FDV-styring og FDV-dokumentasjon i konsernet, er premissgiver for området og skal sikre standardisert og oppdatert FDV-dokumentasjon i hele Avinor. Seksjonen utarbeider og forvalter således også premissene for videre bruk av BIM for konsernet, både som et underlag for kommende utbyggingsprosjekter og til bruk/støtte for operativ drift på lufthavnene.

Stillingen gir deg mulighet til å utfordre etablert design av prosesser og metoder for FDV i verdikjeden og drive teambasert utvikling i retning av automatisering og bærekraft.

En spesiell utfordring vil være å sikre god ivaretakelse av aktuelle BIM-modeller, samt videreutvikle løsninger som underlag for effektive byggeprosjekter.

Viktige arbeidsoppgaver vil være:

 • Sørge for at Avinor er oppdatert med hensyn til myndighetspålagte krav, samt tolke både eksisterende og nye krav innen tilliggende fagområder
 • Være en aktiv kulturbygger for å fremme viktigheten av god FDV-styring og dokumentasjon
 • Være premissgiver for FDV-systemet i konsernet og jobbe målrettet mot å benytte ett felles system basert på en skalerbar plattform
 • Være premissgiver for FDV-dokumentasjon relatert til utbyggingsprosjekter og yte bistand til prosjektledere
 • Forvalte tegningsunderlag (BIM/DAK) og etablere konsernfelles BIM-strategi
 • Ansvarlig for å levere tjenester innenfor til enhver tid gjeldene arbeidsområde, herunder videreutvikling av fagområdet med sikte på effektivisering og kvalitetsheving
 • Ansvarlig for å utvikle avdelingens personellressurser på en best mulig måte, herunder å bygge opp og videreutvikle seksjonens kompetanse
 • Bidra med produksjonskapasitet i seksjonens og avdelingens oppgaver
 • Personalansvar for medarbeiderne i seksjonen; med fokus på samhandling og godt arbeidsmiljø

Fagområdet er under utvikling, og arbeidsgiver kan ved behov og innenfor arbeidsgivers styringsrett beslutte endringer i arbeidsoppgaver og stillingsinnhold.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra universitets- og/eller høyskole innen relevant fagområde (sivilingeniør/ingeniør)
 • Erfaring fra/kunnskap om BIM/DAK
 • Relevant erfaring fra arbeid med FDV-styring og dokumentasjon innen drift, bygg og anlegg
 • Erfaring fra/kunnskap om bruk/implementering av FDV-system
 • Strukturert og selvstendig arbeidsform
 • Omgjengelig, med gode samarbeidsevner
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • Relevant ledererfaring

Bør-krav

 • Kunnskap om relevante standarder
 • God innsikt/erfaring fra større utbyggingsprosjekter

Lønn og øvrige betingelser etter avtale.

Enheten er etablert på Oslo Lufthavn Gardermoen fra januar 2018, i nær samlokasjon med Avinor Utbygging.

 

Interesserte kan ta uforpliktende og konfidensiell kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 908 92 522 eller Øystein Malme, tlf 404 03 554.

Søknad til stillingen gjøres her via Avinors søknadsportal senest 23.02.2018.

 

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det, med mulighet til å trekke søknaden før offentliggjøring, jfr. offentleglova § 25