Gjerdrum er en kommune i sterk vekst sentralt på Romerike, midt mellom Oslo og Gardermoen. Kommunen har over 6.500 innbyggere, og er en meget attraktiv bokommune. Gjerdrum er geografisk sett en liten kommune – 10 km fra sør til nord, eller fra øst til vest. Kommunesenteret er Ask, med flere dagligvarebutikker, kaféer og restauranter og et antall spesialforretninger. Gjerdrum ligger landlig til og byr på unike muligheter for friluftsliv med turstier, fiskevann og skiløyper. Kommunen har et bredt og aktivt idrettstilbud og et mangfoldig kulturliv med Gjerdrum kulturhus, kulturuker, egen festival, teater, korps og kulturskole. 

 

Kommunalsjef oppvekst

Vil du være med å utvikle en spennende kommune i vekst?

Kommunalsjef oppvekst er del av rådmannens ledergruppe og utøver strategisk ledelse innenfor områdene grunnskole, barnehage, helse- og forebyggende tjeneste inkludert barnevernet og kulturområde inkludert flyktningtjenesten. Kommunalsjefen er kommunens skolefaglige ansvarlige.

Vi søker en tydelig og samlende leder som skaper motivasjon, engasjement og god samhandling i egen organisasjon. Du er en god veileder for organisasjonen, du bidrar til strategisk utvikling og håndterer avdelingens myndighetsoppgaver. Vi ser etter deg som, fra en sentral posisjon i rådmannens ledergruppe, vil bidra til utviklingen av kommunen som helhet.

Arbeidsområdene omfatter:

  • overordnet lede og utvikle kommunens oppveksttjenester
  • delta i samarbeid om barn og unges utvikling på tvers av kommunens tjenesteområder
  • fremme strategisk utvikling av oppvekstområdet
  • sikre god bruk av digitale verktøy

Du kan vise til solide ledererfaringer innenfor skoleledelse og har erfaring fra strategisk og prosessbasert utviklingsarbeid. Du har høyere utdanning på høyskole eller universitetsnivå og er framtidsrettet og utviklingsorientert. Du er tydelig og konstruktiv når det gjelder forventinger og tilbakemeldinger og evner å skape entusiasme og stolthet hos den enkelte medarbeider. Vi ser for oss en kandidat som er oppdatert på relevant forskning innenfor området og som har god innsikt i bruk av  ikt.

I lederplattformen vår er det fastsatt at kommunens ledere skal være framtidsretta, entusiastiske, rause og modige, og vi har forventning til at ny kommunalsjef har en lederstil som støtter opp om lederplattformen.

Interesserte kan ta en konfidensiell og uforpliktende kontakt med vår rådgiver i Habberstad, Marit Mellem, tlf. 90 54 65 32.

Søknadsfrist er 22. februar og du søker ved å sende CV og søknad til marit.mellem@habberstad.no

 

Gjerdrum kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i henhold til reglene i offentlighetsloven. Dersom det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere blir informert og få mulighet til eventuelt å trekke sin søknad før offentliggjøring.