Gjerdrum er en kommune i sterk vekst sentralt på Romerike, midt mellom Oslo og Gardermoen. Kommunen har over 6.500 innbyggere, og er en meget attraktiv bokommune. Gjerdrum er geografisk sett en liten kommune – 10 km fra sør til nord, eller fra øst til vest. Kommunesenteret er Ask, med flere dagligvarebutikker, kaféer og restauranter og et antall spesialforretninger. Gjerdrum ligger landlig til og byr på unike muligheter for friluftsliv med turstier, fiskevann og skiløyper. Kommunen har et bredt og aktivt idrettstilbud og et mangfoldig kulturliv med Gjerdrum kulturhus, kulturuker, egen festival, teater, korps og kulturskole. 

 

HR-sjef

Vil du være med å utvikle en spennende kommune i vekst?

HR-sjefen blir nærmeste leder for to personalrådgivere og fire medarbeidere som arbeider med servicesenter, informasjon, arkiv og politisk sekretariat.

Personal- og organisasjonsavdelingen skal være en god støtte og rådgiver for kommunens tjenesteapparat og en aktiv pådriver for helhetstenking og utvikling av kommunen.

Vi søker en utviklingsorientert og faglig sterk leder, gjerne med erfaring fra kommunal sektor. Du er en god veileder for organisasjonen innenfor HR-området, du bidrar til strategisk utvikling og håndterer avdelingens myndighetsoppgaver. Vi ser etter deg som, fra en sentral posisjon i rådmannens ledergruppe, vil bidra til utviklingen av kommunen som helhet.

HR-sjefens arbeidsområder omfatter:

  • organisasjons-, leder og medarbeiderutvikling
  • veilede, sparre og støtte ledere i personalspørsmål og -saker
  • utarbeide og innføre overordnede retningslinjer og planer innenfor HR-området
  • lønnsforhandlinger
  • samarbeid med arbeidstakernes organisasjoner
  • lede og videreutvikle egen avdeling

Du har relevant ledererfaring i tillegg til HR-faglig kompetanse. Erfaring fra HR i tjenesteytende virksomheter og med framtidsrettet bruk av digitale verktøy og løsninger vil være spesielt interessant. Du er en god sparringpartner for organisasjonen innenfor HR-området, samtidig som du evner å skape entusiasme og stolthet hos den enkelte medarbeider.

I lederplattformen vår er det fastsatt at kommunens ledere skal være framtidsretta, entusiastiske, rause og modige, og vi har forventning til at den nye HR-sjefen har en lederstil som støtter opp om lederplattformen.

Interesserte kan ta en konfidensiell og uforpliktende kontakt med vår rådgiver i Habberstad, Marit Mellem, tlf. 90 54 65 32.

Søknadsfrist er 22. februar, og du søker ved å sende CV og søknad til marit.mellem@habberstad.no

 

Gjerdrum kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i henhold til reglene i offentlighetsloven. Dersom det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere blir informert og får mulighet til eventuelt å trekke sin søknad før offentliggjøring.