Stortinget har besluttet at Vestfold og Telemark fylkeskommuner fra 1. januar 2020 skal danne en ny fylkeskommune som samlet har 420 000 innbyggere og et areal på 17 520 kvadratkilometer. Fylkesrådmannen er øverste administrative leder og vil i den nye fylkeskommunen bli leder for den fremste utviklingsaktøren og den mest tverrfaglige kompetansebedriften i regionen, med 3 800 godt kvalifiserte ansatte innen utdanning, samferdsel, miljø, kulturformidling, kulturminnevern, tannhelse og næringsutvikling. Det ligger en forventning om at staten overfører ytterligere oppgaver til fylkeskommunene fra 2020.

 

Prosjektleder/fylkesrådmann

Den nye fylkeskommunen Vestfold og Telemark skal tilsette prosjektleder/ny fylkesrådmann.
 

Hovedoppgaver

 • Lede en omstillingsprosess og utvikle en ny organisasjon, for deretter å tiltre som fylkesrådmann i 2020
 • Bygge en organisasjon med sterk felleskapskultur og et godt arbeidsmiljø
 • Bidra til å utvikle fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler og etablere gode relasjoner med kommunene, næringslivet og andre aktører i regionen
 • Sikre en bærekraftig, økonomisk utvikling
 • Være pådriver for utvikling og nyskaping av fylkeskommunale tjenester
 • Posisjonere den nye fylkeskommunen og gripe mulighetsrommet som ligger i regionreformen
 • Levere resultater i tråd med politiske vedtak
 • Sørge for godt samspill mellom politikk og administrasjon
 • Omsette politiske vedtak til handling 

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis på masternivå
 • Bred ledererfaring fra kompetanseorganisasjoner, fortrinnsvis fra en politisk styrt organisasjon
 • God erfaring med økonomisk styring, med dokumenterbare resultater
 • Gode resultater fra omstillings- og endringsprosesser
 • Ledererfaring i grenseflaten mellom politikk og administrasjon 

Personlige egenskaper

Vi søker en sterk og engasjert kultur- og relasjonsbygger. Din lederstil er inkluderende, synlig og tydelig, med gode kommunikasjonsevner. Du evner å skape motivasjon og legge til rette for utvikling og innovasjon. Vi vektlegger dine strategiske og analytiske evner, samtidig som du er handlekraftig.
 

Interesserte kan ta konfidensiell og uforpliktende kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Marit Mellem, tlf. 905 46 532 eller Jan Egil Myhre, tlf. 908 92 522, eller fylkesordfører i Vestfold, Rune Hogsnes, tlf. 916 33 552 eller fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid, tlf. 976 98 619.

 

Søknad med CV sendes marit.mellem@habberstad.no innen 18. februar 2018.