Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 472.000 m2 egne og 110.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Masterplan for UiOs eiendommer ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. De kommende årene vil implementering av masterplan være en sentral aktivitet for avdelingen.

 

HR-sjef

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 240 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab.

Beskrivelse

Som HR-sjef i Eiendomsavdelingen (EA), spiller du en sentral rolle i videreutvikling av avdelingens HR-arbeid. EA er i stadig utvikling og arbeidsoppgavene vil være utfordrende og varierte. Vi setter våre medarbeidere og arbeidsmiljø høyt, og arbeid med HMS, oppfølging av sykefravær og implementering av våre visjoner og verdier er prioriterte områder. I denne rollen vil du bidra til at HR er en tydelig og faglig sterk rådgiver og støtte for ledere og medarbeidere i EA.

Som HR-sjef vil du også håndtere enkeltsaker i samarbeid med ledere, ha dialog med tjenestemannsorganisasjoner etter hovedavtalen og være sentral i lønnsforhandlinger. Du blir del av et team med gode kollegaer og høy kompetanse. HR-gruppen består av fem medarbeidere, inkludert leder. Stillingen rapporterer til assisterende eiendomsdirektør som leder Forvaltning og stab.

Hovedoppgaver

 • Lede og utvikle egen enhet
 • Videreutvikle det operative HR-arbeidet
 • Planlegge og gjennomføre kompetanse-, leder- og organisasjonsutvikling
 • Videreutvikle og følge opp avdelingens HMS-system
 • Være rådgiver for ledere i saker innenfor HR-området og bidra til god personaladministrativ saksbehandling
 • Ansvarlig for å bistå ledere i rekrutteringsprosesser, sykefraværsoppfølging, konflikthåndtering og lønnsforhandlinger
 • Følge opp EAs applikasjonsutvikleransvar for de eiendomsrelaterte IT-systemene.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves utdanning fra universitet eller høyskole minimum på bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle
  oppgavene kan i spesielle tilfeller erstatte utdanningskravet
 • Det kreves relevant ledererfaring, fortrinnsvis fra stor og kompleks organisasjon
 • Det kreves bred erfaring fra HR- og organisasjonsutvikling
 • Det kreves god kunnskap om statelig lov- og avtaleverk innen personalområdet
 • Det kreves erfaring fra samarbeid med tjenestemannsorganisasjoner
 • Det er en fordel med erfaring fra lønnsforhandlinger
 • Det er en fordel med kompetanse om / erfaring med forvaltning av IT-systemer.

Personlige egenskaper

Vi søker en utviklings- og løsningsorientert leder med beslutningskraft, gjennomføringsevne og evne til å håndtere komplekse prosesser. Du har en lyttende og involverende lederstil. Det er viktig at du er serviceinnstilt overfor ledere og medarbeidere, samtidig som du er tydelig. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning

Vi tilbyr

 • Et hyggelig arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Stillingen lønnes som avdelingsleder (SKO 1407) i lønnsspenn mellom kr 722.400 - 792.700 pr. år avhengig av kompetanse/erfaring
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden.


Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Eventuelt: Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer.)

Søknad med vedlegg må sendes inn via UiOs elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk her.

 

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. UiO oppfordrer spesielt kvinner til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknadsfrist: 12. februar 2018


Kontaktpersoner
:

 • Assisterende Eiendomsdirektør Britt Amundsen Hoel mob: 91 36 89 21
 • Seniorrådgiver Jan Egil Myhre mob. 90 89 25 22. E-post: jan.egil.myhre@habberstad.no
 • Seniorrådgiver Øystein Malme mob. 40 40 35 54. E-post: oystein.malme@habberstad.no