Nord-Aurdal kommune har 6500 innbyggere, er regionsenter i Valdres og har mange utfordringer og muligheter. Kommunesenteret Fagernes har bystatus og er et moderne handels-, reiselivs- og servicesenter med variert næringsliv. I bygdene er primærnæringene sentrale. Som inngangsport til Jotunheimen har Nord-Aurdal flotte muligheter for fjell- og friluftsliv. Et godt oppvekstmiljø, trivelige boområder og et rikt kulturtilbud gjør kommunen til et attraktivt bosted - også for barnefamilier. Valdres vidaregåande skule ligger i kommunen og har en del desentraliserte utdanningstilbud i nærheten, også på høgskolenivå. Det er et godt samarbeid mellom kommunene i regionen og kommuner og næringsliv. Kommunen har et godt utbygd kommunikasjonsnett.

 

To avdelingsledere i Virksomhet for Tilrettelagte tjenester

Vil du være med å gjøre en forskjell i en utviklingsorientert organisasjon?

Tilrettelagte tjenester er en virksomhet som yter tjenester til barn, unge og voksne med nedsatt funksjonsevne.

Avdelingene gir helhetlige tjenester til beboere i bofellesskap/egen bolig samt oppfølging i tverrfaglig dag- og aktivitetstilbud. Tjenesten har sterkt fokus på fagutvikling og kvalitet, der brukermedvirkning og samarbeid er sentralt. Begge avdelingslederne vil få ansvar for bo- og omsorgstjenester i turnus og den ene i kombinasjon med drift av et aktivitetstilbud.

 

Du er en trygg og tydelig leder som evner å motivere ansatte mot felles mål. Du kan vise til solide resultater som leder, er glad i folk og evner å bygge en fellesskapskultur. Du har helsefaglig utdanning, evner å jobbe selvstendig og være fleksibel i en hektisk hverdag.

Stillingenes arbeidsoppgaver
Fag-, personal- og økonomiansvar
Tjenesteyting av faglig forsvarlig og god kvalitet
Ressursstyring, koordinering og drift av avdelingen.
Anvendelse av ulike styringsverktøy
Aktiv deltakelse i driftsoppgaver/brukerrettet arbeid etter kapasitet og behov

Du vil ha en sentral rolle i å drifte og utvikle kommunens tjenestetilbud til personer med nedsatt funksjonsevne, i tett
samarbeid med virksomhetsleder og de andre avdelingslederne. Dialog med brukere, pårørende/verger og
interesseorganisasjoner tillegges også stor vekt.

Arbeidet forankres i lovverk og nasjonale føringer, Nord-Aurdal kommunes overordnede planverk, Tilrettelagte
tjenesters virksomhetsplan og avdelingens gjeldende rutiner.

Person- og kompetansekrav
Bachelor innen helse- og sosialfag, eller tilsvarende høgere utdanning.
Lederutdanning og/eller relevant ledererfaring (fagutvikling - personalledelse - økonomistyring).
Gode kommunikasjonsferdigheter og samhandlingskompetanse.
Evne til å arbeide strukturert og målrettet, jobbe selvstendig og være fleksibel i en hektisk arbeidshverdag.
Evne til å delegere, motivere, veilede og videreutvikle medarbeidere.
Kjennskap til relevant lovverk
Gode IKT-ferdigheter.
Praktiske og kreative egenskaper.
Beherske norsk, muntlig og skriftlig.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Ved manglende lederutdanning/ledererfaring vil personlig egnethet og helhetlig kompetanse bli vurdert.

Vi tilbyr
En spennende og interessant stilling i en utviklingsorientert organisasjon.
Kollegaskap i lederteam med fokus på målsettinger, plan og fremdrift.
Et veletablert regionalt samarbeid.
Nødvendig opplæring og lederstøtte.
Muligheter for relevant videreutdanning.
Gode forsikrings- og pensjonsvilkår.
Lønn etter avtale.

Andre opplysninger
Nord-Aurdal kommune er opptatt av å reflektere mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle kvalifiserte
kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir
unntatt offentlighet. Ønske om unntatt offentlighet må begrunnes i søknaden, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du
varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Politiattest jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må framlegges ved tilsetting.

Førerkort kl. B og kunne disponere egen bil er sterkt ønskelig av hensyn til mobilitet og fleksibilitet mellom
tjenestesteder.

Tilsetting vil skje på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtaler.

Søknad sendes
Søknad sendes elektronisk via hjemmeside Nord-Aurdal kommune - Ledig stilling. Det er ikke mulig å legge ved
vitnemål og attester. Disse tas med til eventuelt intervju. Dersom du har behov for bistand i søknadsprosessen, ta
kontakt med HR-avdelingen, tlf. 6135 9040/9105.


Søknadsfrist 4. februar 2018

Kontaktperson
Mona Kristin Haganæs, Virksomhetsleder, tlf: 469 44 415, mona.kristin.haganes@nord-aurdal.kommune.no eller vår kontaktperson hos Habberstad Rekruttering som bistår oss i rekrutteringsprosessen, Marit Mellem, mobil 905 46 532.