Sykehusbygg HF ble stiftet som et felleseid helseforetak i november 2014, eid av de fire regionale helseforetakene. Sykehusbygg HF skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging- og bygging på et høyt internasjonalt nivå.

Sykehus-Norge har ansvar for en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på rundt 10 milliarder kroner årlig i de nærmeste årene.

Sykehusbygg HF skal bidra til fremtidsrettet utvikling av sykehusutbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring, og skal være en ressursleverandør for de øvrige helseforetakene.

Sykehusbygg HF skal utføre tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter og tjenester innenfor eiendomsområdet.

 

Prosjektleder

Vil du bli med på laget?


Til pågående og framtidige prosjekter i Sykehusbygg søker vi nå en ambisiøs og dyktig prosjektleder til våre prosjekter.

Det søkes etter prosjektleder som skal lede gjennomføringen av sykehusprosjekter i vår prosjektportefølje i både planlegging- og byggefase. For stillingen ønskes det erfaring fra ledelse av større utbyggingsprosjekter. I tillegg vil det kunne være utviklingsoppgaver knyttet til kunnskapsutvikling og -formidling.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Lede og organisere prosjektet innenfor avtalte rammer og i henhold til vedtatte mål.
 • Oppgaver og ytelser av administrativ, koordinerende, framdriftsmessig, økonomisk og organisasjonsmessig art, herunder ledelse av utarbeidelse av byggherrens beslutningsunderlag.
 • Sørge for at prosjektet faglig sett utvikles i samsvar med anerkjente metoder, prinsipper og løsninger.
 • Følge opp at kontraktspartnerne ivaretar sine kontraktsmessige forpliktelser, herunder forpliktelser innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), byggherreforskriften og offentlige krav
 • Sikre god informasjon, samarbeid og kommunikasjon mellom aktørene, som oppdragsgiver, brukere, utførende og eksterne samarbeidspartnere
 • Bidra med kunnskap internt i prosjektet og til Sykehusbygg HF sentralt

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med å lede store, komplekse byggeprosjekter
 • Dokumentert gjennomføringskraft, og kan vise til gode resultater
 • Relevant høyere teknisk utdannelse fra universitet/høyskole
 • God kjennskap til innovative samhandlingsmodeller for effektivisering av prosjekterings- og byggeprosesser
 • Prosjektgjennomføring med økt grad av standardisering og industrialisering
 • Gjennomføring med høy grad av digitalisering, BIM

Personlige egenskaper vil bli vektlagt

 • Leveransedyktig
 • Helhetstenkende
 • Nytenkende
 • Lagspiller og driver av prosesser
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Effektiv og systematisk
 • Godt humør og engasjement
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne


Arbeidssted vil være Trondheim, Oslo, eller prosjektkontor. Reisevirksomhet må påregnes.

Sykehusbygg HF tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår. Sykehusbygg har verdiene «Kunnskapsrik, effektiv og pålitelig» og er en lærende organisasjon der deling av kunnskap står sentralt. Sykehusbygg HF har dyktige og dedikerte medarbeidere, og vi søker en som kan identifisere seg med verdigrunnlaget og bidra til videre utvikling av Sykehusbygg HF som nasjonalt kompetansemiljø innenfor sykehusplanlegging –og bygging. Dette for å kunne utvikle og bygge framtidens sykehus.

Det gjøres oppmerksom på at det pågår en organisasjonsutviklingsprosess i Sykehusbygg hvor framtidig organisering og stillingens tilhørighet ikke er besluttet.

For nærmere informasjon om stillingen så kan du ta kontakt med Lars Abrahamsen, på telefon 951 42 724 eller vår rådgiver i Habberstad Bjørn Skogstad, tlf. 930 66 437.

Søknad med CV sendes bjorn.skogstad@habberstad.no innen 22.01.2018.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.