Sykehusbygg HF ble stiftet som et felleseid helseforetak i november 2014, eid av de fire regionale helseforetakene. Sykehusbygg HF skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging- og bygging på et høyt internasjonalt nivå.

Sykehus-Norge har ansvar for en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på rundt 10 milliarder kroner årlig i de nærmeste årene.

Sykehusbygg HF skal bidra til fremtidsrettet utvikling av sykehusutbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring, og skal være en ressursleverandør for de øvrige helseforetakene.

Sykehusbygg HF skal utføre tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter og tjenester innenfor eiendomsområdet.

 

Prosjektleder prosjektering

Vil du bli med på laget?


Til pågående og framtidige prosjekter i Sykehusbygg søker vi nå en proaktiv og dyktig prosjektleder prosjektering.

PLP skal sikre at den grupperingen som er tildelt kontrakt for å utføre prosjekteringen, utfører arbeidet i henhold til de forutsetningene og føringene som er gitt. PLP vil kunne bli involvert i alle faser av prosjektgjennomføringen, fra tidlige faser til ibruktakelse. I tillegg vil det være utviklingsoppgaver knyttet til kunnskapsutvikling og -formidling.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Lede og organisere prosjekteringsarbeidet innenfor avtalte rammer og i henhold til vedtatte mål.
 • Oppgaver og ytelser av administrativ, koordinerende, framdriftsmessig, økonomisk og organisasjonsmessig art vedrørende prosjekteringsarbeidet, herunder ledelse av utarbeidelse av byggherrens beslutningsunderlag.
 • Sørge for at prosjektet faglig sett utvikles i samsvar med anerkjente metoder, prinsipper og løsninger.
 • Ivareta rollen som byggherrens SHA-koordinator prosjektering.
 • Følge opp at prosjekteringsgruppen ivaretar sine kontraktsmessige forpliktelser, herunder forpliktelser innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), byggherreforskriften og offentlige krav
 • Sikre god informasjon, samarbeid og kommunikasjon mellom prosjekteringsgruppen og øvrige aktører, som oppdragsgiver, brukere, utførende og eksterne samarbeidspartnere
 • Bidra med kunnskap internt i prosjektet og til Sykehusbygg HF sentralt
 • Lede arbeidet med utarbeidelse av konkurransegrunnlag iht valgt gjennomføringsstrategi og lede prosessen med tildeling av kontrakter.
 • Sørge for at prosjekteringsgruppen utarbeider nødvendig arbeidsunderlag i gjennomføringsfasen.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere teknisk utdannelse fra universitet/høyskole
 • Erfaring fra prosjekteringsledelse i tilsvarende prosjekt
 • Erfaring med innovative integrerte prosjekteringsprosesser, (med f.eks Lean, ICE, VDC, TVD)
 • Prosjekteringsledelse av standardiserings og industrialiseringsprosesser
 • Ledelse av BIM i prosjektering (digitalisering)
 • Erfaring fra sykehusprosjekter eller prosjekter med tilsvarende kompleksitet og størrelse
 • God kjennskap til og erfaring fra komplekse prosjekter med bruk av ulike former for kontrakts/-entreprisestrategier og samhandlingsmodeller.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt

 • Helhetstenkende
 • Lagspiller og driver av prosesser
 • Nytenkende
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Effektiv og systematisk
 • Godt humør og engasjement
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne


Arbeidssted vil være Trondheim eller Oslo. Reisevirksomhet må påregnes.

Sykehusbygg HF tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår. Sykehusbygg har verdiene «Kunnskapsrik, effektiv og pålitelig» og er en lærende organisasjon der deling av kunnskap står sentralt. Sykehusbygg HF har dyktige og dedikerte medarbeidere, og vi søker en som kan identifisere seg med verdigrunnlaget og bidra til videre utvikling av Sykehusbygg HF som nasjonalt kompetansemiljø innenfor sykehusplanlegging –og bygging. Dette for å kunne utvikle og bygge framtidens sykehus.

Det gjøres oppmerksom på at det pågår en organisasjonsutviklingsprosess i Sykehusbygg hvor framtidig organisering og stillingens tilhørighet ikke er besluttet.

For nærmere informasjon om stillingen så kan du ta kontakt med Lars Abrahamsen, på telefon 951 42 724 eller vår rådgiver i Habberstad Bjørn Skogstad, tlf. 930 66 437.

Søknad med CV sendes bjorn.skogstad@habberstad.no innen 22.01.2018.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.