Sykehusbygg HF ble stiftet som et felleseid helseforetak i november 2014, eid av de fire regionale helseforetakene. Sykehusbygg HF skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging- og bygging på et høyt internasjonalt nivå.

Sykehus-Norge har ansvar for en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på rundt 10 milliarder kroner årlig i de nærmeste årene.

Sykehusbygg HF skal bidra til fremtidsrettet utvikling av sykehusutbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring, og skal være en ressursleverandør for de øvrige helseforetakene.

Sykehusbygg HF skal utføre tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter og tjenester innenfor eiendomsområdet.

 

Kommunikasjonsrådgiver

Vil du bli med på laget?

Arbeidssted: Ved hovedkontoret i Trondheim

Sykehusbygg søker etter en initiativrik og trygg kommunikasjonsrådgiver.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Utvikle, planlegge og gjennomføre kommunikasjonstiltak og arrangementer
 • Være en støttespiller og rådgiver for ledergruppen og øvrige ansatte
 • Håndtere løpende og operative kommunikasjonsoppgaver
 • Fungere som redaktør for nettsted og intranett
 • Produsere innhold til våre digitale kanaler
 • Mediehåndtering

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning
 • Minst 5 års erfaring fra relevant kommunikasjonsarbeid
 • Erfaring med innholdsproduksjon i ulike formater til ulike kanaler
 • God skriftlig og visuell formidlingsevne
 • Kjennskap til helsetjenesten og offentlig forvaltning vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Evne til å sette seg raskt inn i komplekse temaer
 • Trives med høyt tempo og varierte arbeidsoppgaver
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne


Sykehusbygg HF tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår. Sykehusbygg har verdiene «Kunnskapsrik, effektiv og pålitelig» og er en lærende organisasjon der deling av kunnskap står sentralt. Sykehusbygg har dyktige og dedikerte medarbeidere, og vi søker derfor en som kan identifisere seg med verdigrunnlaget og bidra til videre utvikling av Sykehusbygg som nasjonalt kompetansemiljø innenfor sykehusplanlegging - og bygging. Dette for å kunne utvikle og bygge framtidens sykehus.

For nærmere informasjon om stillingen så kan du ta kontakt med administrerende direktør Ann Elisabeth Wedø på telefon 992 03 596 eller vår rådgiver i Habberstad Bjørn Skogstad, tlf. 930 66 437.

Søknad med CV sendes bjorn.skogstad@habberstad.no innen 22.01.2018.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.