Sykehusbygg HF ble stiftet som et felleseid helseforetak i november 2014, eid av de fire regionale helseforetakene. Sykehusbygg HF skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging- og bygging på et høyt internasjonalt nivå.

Sykehus-Norge har ansvar for en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på rundt 10 milliarder kroner årlig i de nærmeste årene.

Sykehusbygg HF skal bidra til fremtidsrettet utvikling av sykehusutbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring, og skal være en ressursleverandør for de øvrige helseforetakene.

Sykehusbygg HF skal utføre tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter og tjenester innenfor eiendomsområdet.

 

Kvalitetsleder/-rådgiver

Vil du bli med på laget


Arbeidssted: Trondheim

Sykehusbygg søker etter kvalitets-rådgiver/leder som skal inngå team for prosjektstøtte og kvalitet. Sentrale oppgaver vil være utvikling og vedlikehold av styringssystemet.


Arbeidsoppgaver

 • Bygge opp, implementere, følge opp og vedlikeholde Sykehusbyggs styringssystem, EUREKA
 • Forberede og lede interne revisjoner og revisjoner av kontraktspartnere Gjennomføre opplæring av ansatte innenfor kvalitetsstyring
 • Bistå prosjekter i implementering og oppfølging av prosjekt EUREKA

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdannelse på høyskole/universitetsnivå
 • Erfaring fra kvalitetsstyring i store og komplekse byggeprosjekter
 • God kunnskap om ISO 9000- og ISO 14000-standardene
 • God erfaring med utvikling av styringssystemer på prosjekt- og virksomhetsnivå
 • Minimum 5 års arbeidserfaring med utførelse av revisjoner og KS/HMS-arbeid
 • Erfaring fra bygg- og anleggsbransjen er en fordel LEAN kompetanse vil være en fordel.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt

 • God evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Leveransedyktighet
 • Effektiv og pålitelig
 • Løsningsorientert
 • Lagspiller

Arbeidssted vil være Trondheim. Reisevirksomhet må påregnes.

Sykehusbygg HF tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår. Sykehusbygg har verdiene «Kunnskapsrik, effektiv og pålitelig» og er en lærende organisasjon der deling av kunnskap står sentralt. Sykehusbygg HF har dyktige og dedikerte medarbeidere, og vi søker en som kan identifisere seg med verdigrunnlaget og bidra til videre utvikling av Sykehusbygg HF som nasjonalt kompetansemiljø innenfor sykehusplanlegging –og bygging. Dette for å kunne utvikle og bygge framtidens sykehus.

Det gjøres oppmerksom på at det pågår en organisasjonsutviklingsprosess i Sykehusbygg hvor framtidig organisering og stillingens tilhørighet ikke er besluttet.

For nærmere informasjon om stillingen så kan du ta kontakt med fagansvarlig HMS, kvalitet og risikostyring Jens Eirik Ramstad på telefon 481 81 286 eller vår rådgiver i Habberstad Bjørn Skogstad, tlf. 930 66 437.

Søknad med CV sendes bjorn.skogstad@habberstad.no innen 22.01.2018.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.