Longyearbyen ligger på Svalbard, midt i en variert og vakker arktisk natur med gode muligheter for friluftsliv. Longyearbyen er et moderne tettsted med ca. 2000 innbyggere og har et godt tjenestetilbud med bla. full barnehagedekning, svømme-/idrettshall og et variert forenings-, idretts- og kulturliv. Longyearbyen lokalstyre har oppgaver som er tilnærmet lik
det en kommune har på fastlandet, og styres etter tilsvarende regelverk som for kommunene.

Longyearbyen skole er verdens nordligste skole og dekker hele det 13-årige skoleløpet. Inneværende år har skolen ca 45 årsverk og til sammen ca 270 elever. Skolen ha en egen avdeling for videregående opplæring med studiespesialisering og Bygg- og anleggsteknikk. I tillegg har skolen SFO med ca 90 barn.

Som verdens nordligste skole ønsker vi at skolens innhold har et arktisk særpreg hvor ulike sider av vår unike natur og vårt lokalsamfunn blir en naturlig del av opplæringa - den arktiske skolesekken.

Skolelederstillinger Longyearbyen skole

 

Avdelingsledere

Vi søker deg som ønsker å bo i Longyearbyen over flere år og som sammen med resten av skolens ledelse og ansatte vil videreutvikle et godt skolemiljø for våre barn og ungdommer på verdens nordligste skole. Longyearbyen er et internasjonalt samfunn med høy turnover, og skolen skal evne å ivareta elever og ansatte gjennom gode rutiner og tydelig praksis.

Som avdelingsleder vil du være med å oppfylle skolens behov for videreutvikling innenfor tilpasset opplæring i klasserommet, begynneropplæring, spesialundervisning, vurdering for læring, digitale ferdigheter, systematisk skolemiljøarbeid, fraværshåndtering og mottak av minoritetsspråklige elever. Til sammen skal inntil fire avdelingsledere dekke vårt kompetansebehov. Stillingene kombineres med undervisning på ditt hovedtrinn. Fra høsten 2018 styrker vi skolens ledelse til fire avdelingsledere, 1.-4., 5.-7., 8.-10. og videregående avdeling.

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med vår rådgiver i Habberstad Rekruttering Marit Mellem, tlf. 90546532 eller sektorsjef oppvekst og kultur Anne Søvold Vikanes, mobil 93005914.

Søknadsfrist: innen 4. mars. Søknad med CV sendes til marit.mellem@habberstad.no