Gjerdrum er en kommune i sterk vekst sentralt på Romerike, midt mellom Oslo og Gardermoen. Kommunen har over 6.500 innbyggere, og er en meget attraktiv bokommune. Gjerdrum er geografisk sett en liten kommune – 10 km fra sør til nord, eller fra øst til vest. Kommunesenteret er Ask, med flere dagligvarebutikker, kaféer og restauranter og et antall spesialforretninger. Gjerdrum ligger landlig til og byr på unike muligheter for friluftsliv med turstier, fiskevann og skiløyper. Kommunen har et bredt og aktivt idrettstilbud og et mangfoldig kulturliv med Gjerdrum kulturhus, kulturuker, egen festival, teater, korps og kulturskole. 

 

Virksomhetsleder helse, rehabilitering og omsorg

Vil du være med å utvikle en spennende kommune i vekst?

Om virksomheten

Kommunen står overfor viktige utviklingsoppgaver av helse-, rehabiliterings- og omsorgstjenestene. Stillingen er sentral i den videre digitaliseringen og innføringen av ny teknologi i samarbeid med Digitale Gardermoen IS og de andre fem kommunene på Øvre Romerike.   

Virksomhetsleder har den strategiske ledelsen av helse, rehabilitering og omsorgstjenestene i Gjerdrum kommune på vegne av rådmannen og har ansvaret for sykehjemmet, hjemmetjenesten, tilrettelagte tjenester, fysio-/ergoterapi for voksne, psykisk helse for voksne og tildelingsenheten. Virksomheten har et budsjett på 105 millioner kroner og 110 årsverk. Stillingen rapporterer til rådmannen og er en spennende og krevende lederstilling med stor innflytelse og med muligheter for å være med å utvikle en vekstkommune sentralt på Romerike.

Viktige arbeidsoppgaver vil være: 

  • Tydelig ledelse av egen organisasjon
  • Iverksette arbeidet med en sektorplan for virksomhetsområdet
  • Følge opp og gjennomføre politiske vedtak innenfor vedtatte rammer
  • Drive kompetanseutvikling og utvikling av tjenestene
  • Motivere og utvikle dyktige medarbeidere
  • Aktiv økonomistyring med kontinuerlig fokus på effektivisering
  • Bidra til en god dialog mellom administrasjon og politisk nivå om tjenesteområdene
  • Bidra til videreutvikling av kommunen som en attraktiv kommune med godt omdømme

Vi søker en utviklingsorientert, trygg og tydelig leder med helsefaglig utdannelse og relevant ledererfaring. Du evner å ta beslutninger, tenker helhet og samarbeid og har god økonomiforståelse med dokumenterbare resultater. Du trives i en hektisk og utfordrende arbeidshverdag sammen med dyktige kolleger i et hyggelig arbeidsmiljø. Erfaring med endrings- og omstillingsarbeid vektlegges.

Kommunen har vedtatt en lederplattform der verdiene framtidsretta, entusiastiske, rause og modige skal forme arbeidshverdagen i kommunen.  

Interesserte kan ta en konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i Habberstad, Marit Mellem, tlf. 90 54 65 32 eller Jan Egil Myhre, tlf. 90 89 25 22.

Søknadsfrist er 22. oktober 2017 og du søker ved å sende CV og søknad til marit.mellem@habberstad.no.


Gjerdrum kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i henhold til reglene i Offentlighetsloven. Dersom det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere blir informert og får mulighet til eventuelt å trekke sin søknad før offentliggjøring.