Regelrådet er et faglig og politisk uavhengig forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og skal bidra til at næringslivet ikke påføres unødvendige byrder gjennom nytt eller endret regelverk. Regelrådet skal veilede departementer og direktorater, samt publisere uttalelser når nye forslag til lover og forskrifter sendes på høring. Regelrådets faste sekretariat har kontor samlokalisert med Kartverket i Hønefoss. Les mer om vårt arbeid på www.regelradet.no 

 

Samfunnsøkonom (rådgiver/seniorrådgiver) 

Vil du bidra til å utvikle forvaltningen og sikre næringslivets rammevilkår?

Regelrådets sekretariat i Hønefoss har i dag fem stillinger med variert fagbakgrunn innen økonomi, jus og annen samfunnsvitenskap. Sekretariatet skal utvides noe, og vi utlyser en fast stilling som seniorrådgiver. Vi ser etter en dyktig samfunnsøkonom, helst med erfaring fra konsekvensanalyser for næringslivet. Du vil jobbe i et team med høy kompetanse og møte rause og engasjerte kolleger.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

  • Vurdere samfunnsøkonomiske analyser og utredninger av forslag til nytt og endret regelverk
  • Utarbeide utkast til skriftlige uttalelser fra Regelrådet
  • Veilede departementer og direktorater mht. utredning av virkninger for næringslivet
  • Utstrakt kontakt med forvaltning og næringsliv
  • Forberede og delta i Regelrådets møter
  • Delta i nettverk med andre europeiske regelråd og relevante internasjonale fora
  • Bistå departement med å granske konsekvensutredninger i forbindelse med regelforslag fra EU

Du vil jobbe i grenseflaten mellom forvaltning og næringsliv, hvor ditt engasjement for samfunnsoppgaven blir viktig for å lykkes. Du er analytisk og selvstendig, men trives også med å jobbe i tverrfaglige team og dele kunnskap. I en ung organisasjon i utvikling vil vi vektlegge din fleksibilitet i forhold til nye fagområder og arbeidsoppgaver. Du er omgjengelig, med godt humør og en strukturert og ryddig arbeidsform.

Du har mastergrad innen samfunnsøkonomi eller tilsvarende, gjerne kombinert med relevant erfaring fra samfunnsøkonomisk analyse. Vi ser gjerne at du har erfaring både fra forvaltning og privat næringsliv, men det er ingen forutsetning. Vi forutsetter god muntlig og skriftlig formuleringsevne, både på norsk og engelsk.

Vi tilbyr en selvstendig stilling i en organisasjon med tverrfaglig kompetanse og et godt arbeidsmiljø. Vi har fleksibel arbeidstidsordning, betalt overtid, hjemmekontorløsninger og medlemskap i Statens pensjonskasse med gunstige pensjons- og låneordninger.

Lønnsspenn seniorrådgiver: kr 517 700 – 704 800 (ltr. 60–76)
Lønnsspenn rådgiver: kr 443 900 – 527 500 (ltr. 51-61)

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 908 92 522 eller Øystein Malme, tlf 404 03 554.

Søknad med CV sendes jan.egil.myhre@habberstad.no senest 27. desember 2017.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål for oss å oppnå en balansert arbeidsstyrke hva gjelder alder, bakgrunn, funksjonsevne og kjønn.

Ledige stillinger

 

Prosjektledelse i Habberstad?

Er du IT-prosjektleder? Da er kanskje Habberstad det rette stedet for deg. Vi skal styrke oss innen prosjektledelse.  Les mer her...

Ta kontakt, eller tips en venn!

 

FacebookLinkedIn