Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7500 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. I januar 2016 ble det endelig klart at det nye sykehuset i regionen skal ligge på Ullandhaug. Sykehusutbyggingen (SUS2023) er godt i gang med planleggingen av en utbygging som er stor - også i nasjonal målestokk. Det nye sykehuset blir nabo til Universitetet i Stavanger og plasseres like nedenfor I-park og Arkivenes hus. I første byggetrinn bygges cirka 100 000 kvadratmeter. Nytt sykehus skal stå ferdig i 2023. 

 

Prosjektleder teknisk drift

Prosjektdirektøren for sykehusbygg skal nå ansette prosjektleder for teknisk drift i SUS2023.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Faglig rådgivning innenfor teknisk-eiendomsdrift – fra byggeprosess til ferdig bygg, spesielt med fokus på styringssystemer
 • Sikre at utvikling og innovasjon er fremtredende i prosessen med å få bygget et best mulig teknisk sykehus
 • Implementering og etterlevelse av valgte tekniske- og digitale logistikkløsninger i nytt bygg
 • Vurderinger og innarbeidelse av løsninger knyttet til optimal tekniskdrift av ny bygningsmasse, herunder LCC-beregninger
 • Etablere gode samarbeidsrelasjoner og kontaktpunkt mellom driftsavdelingen i SUS og utbyggingsprosjektet SUS2023
 • Bidra til at arbeidet med testregimet og systematisk ferdigstillelse av tekniske systemer følger oppsatt plan i begge organisasjoner, og at systemer blir overlever og signert ut på en systematisk og planlagt måte
 • Bidra til å rigge drifts-organisasjonen for optimal utnyttelse av ressursene ved en to-senterløsning
 • Etablere nødvendige prosesser og rutiner knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold i nytt sykehus på Ullandhaug

Stillingen er første omgang sentralt plassert i ledergruppen i SUS2023 og innebærer nært samarbeid innad i prosjektet, men også med andre interessenter internt i Helse Stavanger HF, og med ulike eksterne aktører.

Personen som blir ansatt i denne stillingen vil bli ansatt i Helse Stavanger HF, men vil være knyttet til byggeprosjektet SUS2023 frem til ferdigstilling av det nye bygget på Ullandhaug. Etter dette vil personen gå over i driftsorganisasjonen på Stavanger Universitetssjukehus, Helse Stavanger HF. Stillingen rapporterer til prosjektdirektør frem til og med 2023.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Kandidaten må ha universitets-/høyskoleutdannelse, gjerne ingeniør/sivilingeniør med teknisk kompetanse. 
 • Annen høyere utdanning med relevant erfaring fra tilsvarende stilling/funksjon er også interessant.
 • Erfaring fra ledelse og/eller prosjektledelse er en forutsetning.
 • Kjennskap til- og kunnskap om eiendomsdrift i store organisasjoner er svært ønskelig.

Personlige egenskaper

 • Kandidaten må trives med å jobbe i team
 • Kandidaten må ha faglig tyngde, gode analytiske evner og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Er helhetstenkende
 • Være fleksibel med evne til å arbeide selvstendig og i team
 • God gjennomføringsevne, integritet og engasjement
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Har stor arbeidskapasitet når dette kreves
 • I tillegg stilles det særskilte krav til samarbeidsvilje, relasjonsbyggingsferdigheter, fleksibilitet
 • Har godt humør.

Personlig egnethet vektlegges høyt.

Kandidaten må kunne vise til gode resultater, både økonomiske og ikke-økonomiske.

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kolleger
 • Konkurransedyktig lønn
 • God pensjons - og forsikringsordning
 • Velferdstilbud som bl.a. bedriftsidrettslag, fjellturer og sykkelklubb
 • Lønn etter avtale

 

For nærmere informasjon om stillingen så kan du ta kontakt med prosjektdirektør Kari Gro Johanson, på telefon 913 92 284 eller vår rådgiver i Habberstad Bjørn Skogstad, tlf. 930 66 437.

Søknad med CV sendes bjorn.skogstad@habberstad.no innen 09.10.2017.

 

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.