Sykehusbygg HF ble stiftet som et felleseid helseforetak i november 2014, eid av de fire regionale helseforetakene. Sykehusbygg HF skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging- og bygging på et høyt internasjonalt nivå.

Sykehus-Norge har ansvar for en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på rundt 10 milliarder kroner årlig i de nærmeste årene.

Sykehusbygg HF skal bidra til fremtidsrettet utvikling av sykehusutbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring, og skal være en ressursleverandør for de øvrige helseforetakene.

Sykehusbygg HF skal utføre tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter og tjenester innenfor eiendomsområdet.

 

Sykehusplanlegger/prosjektleder

Vil du bli med på laget?


Avdeling plan og utvikling

Arbeidssted: Trondheim/Oslo

Sykehusbygg søker etter sykehusplanleggere med erfaring og kompetanse i prosjektledelse. Stillingen vil være knyttet til utbyggingsprosjekter i både planlegging- og byggefase. Det vil være stor grad av samhandling med helseforetak, rådgivere og mellom prosjekter. I tillegg vil det være utviklingsoppgaver knyttet til kunnskapsutvikling og -formidling. 

Arbeidsoppgaver

 • Tidligfaseplanlegging
 • Bistand i forbindelse med gjennomføring og planlegging av ibruktaking av sykehusbygg
 • Dimensjonering
 • Funksjonsplanlegging

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning. Lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Kan vise til gode resultater

Personlige egenskaper vil bli vektlagt

 • Evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Leveransedyktighet
 • Effektiv og pålitelig
 • Løsningsorientert
 • Lagspiller

Arbeidssted vil være Trondheim eller Oslo. Reisevirksomhet må påregnes.


Sykehusbygg HF tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår. Sykehusbygg har verdiene «Kunnskapsrik, effektiv og pålitelig» og er en lærende organisasjon der deling av kunnskap står sentralt. Sykehusbygg HF har dyktige og dedikerte medarbeidere, og vi søker en som kan identifisere seg med verdigrunnlaget og bidra til videre utvikling av Sykehusbygg HF som nasjonalt kompetansemiljø innenfor sykehusplanlegging –og bygging. Dette for å kunne utvikle og bygge framtidens sykehus.

Det gjøres oppmerksom på at det pågår en organisasjonsutviklingsprosess i Sykehusbygg hvor framtidig organisering og stillingens tilhørighet ikke er besluttet.

For nærmere informasjon om stillingen så kan du ta kontakt med sjef for plan og utvikling, Marte Lauvsnes, på telefon 970 41 181 eller vår rådgiver i Habberstad Bjørn Skogstad, tlf. 930 66 437.

Søknad med CV sendes bjorn.skogstad@habberstad.no innen 09.10.2017.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.