Sykehusbygg HF ble stiftet som et felleseid helseforetak i november 2014, eid av de fire regionale helseforetakene. Sykehusbygg HF skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging- og bygging på et høyt internasjonalt nivå.

Sykehus-Norge har ansvar for en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på rundt 10 milliarder kroner årlig i de nærmeste årene.

Sykehusbygg HF skal bidra til fremtidsrettet utvikling av sykehusutbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring, og skal være en ressursleverandør for de øvrige helseforetakene.

Sykehusbygg HF skal utføre tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter og tjenester innenfor eiendomsområdet.

 

Databaseutvikler for Klassifikasjonssystemet  

Vil du bli med på laget?

Arbeidssted: Trondheim

Sykehusbygg HF søker etter medarbeider for videreutvikling og vedlikehold av klassifikasjonssystem for helsebygg. Sykehusbygg HF har ansvar for en database for alt areal i norske sykehus, databasen vil bli overført til vår interne driftsoperatør Helse Midt-Norge IT (Hemit). Databasen har et utviklingspotensial for kobling til aktivitetsdata, kartdata og tegninger/BIM.

Stillingen vil være nært koblet til andre utviklingsoppgaver i Sykehusbygg som utvikling av framskrivningsmodellen, tilstandsdatabase, BIM strategi, utvikling av standardromkatalog og bruk av dRofus i utbyggingsprosjekter.
 

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikling av klassifikasjonssystemet
 • Faglig support (til helseforetakene som registrerer data og til aktuelle parter som skal motta rapporter)
 • Utvikle kobling til andre databaser som dRofus, BIM m. flere
 • Utvikle kobling til nasjonal framskrivingsmodell, standardromkatalogen med mere
 • Delta i utviklingsoppgaver i Sykehusbygg
 • Delta i møter hvor databasekompetanse er etterspurt så som F16 anskaffelsen, hvor data utveksles mellom ulike prosjektstyringsverktøy driftet av ulike leverandører.

 Ønskede kvalifikasjoner

 • God kunnskap om utvikling av databaser og utveksling av data mellom ulike databaser
 • Relevant høyere utdanning. Lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Kan vise til gode resultater

 Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Leveransedyktighet
 • Effektiv og pålitelig
 • Løsningsorientert
 • Lagspiller

Arbeidssted vil være Trondheim. Reisevirksomhet må påregnes.


Sykehusbygg HF tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår. Sykehusbygg har verdiene «Kunnskapsrik, effektiv og pålitelig» og er en lærende organisasjon der deling av kunnskap står sentralt. Sykehusbygg HF har dyktige og dedikerte medarbeidere, og vi søker en som kan identifisere seg med verdigrunnlaget og bidra til videre utvikling av Sykehusbygg HF som nasjonalt kompetansemiljø innenfor sykehusplanlegging –og bygging. Dette for å kunne utvikle og bygge framtidens sykehus.

Det gjøres oppmerksom på at det pågår en organisasjonsutviklingsprosess i Sykehusbygg hvor framtidig organisering og stillingens tilhørighet ikke er besluttet.

 

For nærmere informasjon om stillingen så kan du ta kontakt med sjef for plan og utvikling, Marte Lauvsnes, på telefon 970 41 181 eller vår rådgiver i Habberstad Bjørn Skogstad, tlf. 930 66 437.

Søknad med CV sendes bjorn.skogstad@habberstad.no innen 09.10.2017.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.