Difi er det sentrale fagorganet for modernisering og omstilling av offentlig sektor. Dette skal vi gjøre med spisskompetanse innenfor ledelse, organisering, kompetanseutvikling, innovasjon, digitalisering, offentlige anskaffelser, IKT og universell utforming.
Difi har om lag 300 ansatte i Oslo og Leikanger.

 

Nøkkelrolle i offentlig digitalisering

Sekretariatsleder for SKATE

Vi tilbyr en unik mulighet til å påvirke og sette retning på digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor. Vi søker en drivende og erfaren person som skal bli vår nye sekretariatsleder for Skate, som er det strategiske samarbeidsrådet som skal bidra til at digitaliseringen av offentlig sektor blir samordnet og gir gevinster for innbyggere, næringsliv og forvaltningen.

Skate består av toppledere for 12 sentrale offentlige virksomheter, inkludert KS. Difi leder Skate og har ansvaret for sekretariatet. Den nye sekretariatslederen får en tung og viktig rolle for å videreutvikle Skate og sikre bedre styring og samordning av digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor. Du blir ansvarlig for at Skate får gjennomført gode prosesser og beslutninger, og du vil lede Skates arbeidsutvalg. Dine viktigste samarbeidspartnere i arbeidsutvalget vil være IKT-direktører og sentrale fagpersoner i de 12 skatevirksomhetene.

Du vil jobbe tett med Difis direktør og avdelingsdirektør for strategisk IKT. Du vil bli involvert i andre strategiske oppgaver i Difi, som implementeringen av den nye strategien og handlingsplanen for digitalisering av offentlig sektor.

Vi søker deg som har erfaring fra it- og endringsprosjekter, kjenner offentlig sektors utfordringer og brenner for å få fart og retning på digitaliseringen. Du har vist at du kan drive krevende prosesser og omsette strategiske ambisjoner til resultater i samarbeid med og gjennom andre. Du får ting til å skje og er raus, modig og på – i tråd med Difis verdier.


Arbeidsoppgaver

Dine viktigste arbeidsoppgaver vil være å

 • lede Skatesekretariatet og Skates arbeidsutvalg
 • sikre god planlegging, godt forberedte saker og gode prosesser
 • planlegge og fasilitere møter
 • initiere og følge opp prosjekter og handlingsplaner
 • bidra i Difis øvrige arbeid med strategi, omstilling og digitalisering

Kvalifikasjoner

Du må ha

 • relevant utdanning. Relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • relevant erfaring
 • kjennskap til offentlig forvaltning
 • erfaring med digitalisering
 • god kommunikasjonsevne både muntlig og skriftlig

Det er ønskelig med 

 • kjennskap til fellesløsninger og sentrale aktører i offentlig sektor
 • prosjektledererfaring
 • erfaring med å lede tunge prosjekter og prosesser

Personlige egenskaper

Du må

 • ha gode lederegenskaper og gjennomføringsevne
 • ha evne å skape tillit hos kollegaer og samarbeidspartnere
 • være strukturert, ryddig og en god organisator
 • være god til å kommunisere, bygge relasjoner og få andre med deg

Vi tilbyr

 • lønn som fagdirektør eller seniorrådgiver i lønnsspennet kr. 673 800 - kr. 1 011 400 etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn
 • familievennlig og fleksibel personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger
 • mulighet for å trene i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i Habberstad Øystein Malme tlf. 40403554 eller Bjørn Skogstad tlf. 930 66 437

Søknadsfrist 23.10.2017. Søknad kan legges inn her.

 

Vi er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisitet.