Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

 

Leder prosjektkontor

Avinor planlegger store investeringsprosjekter de nærmeste årene innenfor bygg og anlegg. Enheten Utbygging har det overordnede ansvaret for gjennomføring av alle bygg- og infrastrukturprosjekter i konsernet. Avdelingen er en del av Drift og Infrastruktur, som er en divisjon i konsernet.

Det skal etableres et prosjektkontor som egen seksjon i enheten Utbygging, og vi søker leder for seksjonen.

Som leder av avdelingens prosjektkontor har du ansvaret for å ivareta alle bestillinger og bemanne prosjektene fortløpende. Dette innebærer ansvar for enhetens ressursplanlegging, kompetanseplanlegging og innleieavtaler. 

Seksjonen skal være enhetens prosjektkontor. Alle bestillinger for nye prosjekter skal registreres her og bemannes fra seksjonen. Dette betyr at seksjonen har ansvaret for å utarbeide nødvendige strategier innenfor bemanning og av fremtidige prosjekter. Seksjonen har ansvaret for opp- og nedbemanning av prosjektene. Seksjonen har videre ansvar for å legge planer og gjennomføre nødvendig kompetanseutvikling innenfor enheten. 

Seksjonen skal være ansvarlig for enhetens inngåelse av rammeavtaler og avrop for innleie av prosjektledere, byggeledere og andre fagpersoner, føre oversikt over alle innleieavtaler enheten har inngått og skal vurdere fremtidige rammeavtaler og avrop på disse. 

Seksjonen ivaretar personalansvaret for alle ansatte i enheten med unntak av ledergruppens medlemmer og eventuell fremtidige stabsfunksjoner som organiseres i matrise. Dette innebærer i hovedtrekk personalansvar for alle prosjektledere og byggeledere. Etter nærmere avtale så lånes disse ut til det enkelte prosjekt/prosjektområde. 

Videre er seksjonen enhetens fagansvarlig innenfor sitt fagområde og skal påse at nødvendige erfarings-  og læringsprosesser internt mellom prosjektene ivaretas. 

Prosjektkontoret er en stabsenhet i enheten og seksjonslederen deltar i enhetens ledergruppe og rapporterer til prosjekt- og utbyggingsdirektør.

Ansvar og oppgaver

 • Etablere og lede seksjonen.
 • Utarbeide nødvendige strategier for bemanning av prosjekter
 • Etablere gode rutiner for bemanning av prosjektene
 • Utarbeide nødvendig strategier for og gjennomføre nødvendig kompetanseutvikling
 • Etablere gode rutiner for etablering og kompetanseoversikt
 • Etablere samarbeid med sentral enhet vedrørende Avinors prosjektskole
 • Inneha ansvaret for enhetens rammeavtaler og avrop på innleie av prosjektledere, byggeledere og andre fagpersoner.
 • Inneha personalansvaret for alle enhetens ansatte med unntak av ledergruppens medlemmer og eventuell fremtidige stabsfunksjoner som organiseres i matrise. Dette innebærer i hovedtrekk personalansvar for alle prosjektledere og byggeledere
 • Stillingens ansvarsområde kan justeres etter behov.

Bakgrunn

 • Erfaring med lignende type oppgaver, ressurs- og kompetanseplanlegging, gjerne fra prosjektintensive virksomheter og/eller kompetansebedrifter.
 • Erfaring med offentlig forvaltning og planprosesser
 • Erfaring med personalledelse
 • Høyere utdannelse, gjerne innen organisasjon eller personalledelse 

Personlige egenskaper

 • Åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert
 • Gode lederegenskaper
 • Etterlever verdier som integritet, respekt og likeverd
 • Strukturert, ryddig og lojal til beslutninger
 • God motivator
 • Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig

Betingelser

 • Konkurransedyktige betingelser i samsvar med stillingens ansvarsområde
 • Arbeidssted er Oslo Lufthavn Gardermoen
 • Stillingen innebærer noe reisevirksomhet

Kontakt

Interesserte kan ta uforpliktende og konfidensiell kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 908 92 522 eller Øystein Malme, tlf. 404 03 554.

Søknad til stillingen gjøres her senest 02.10.2017.

 

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det, med mulighet til å trekke søknaden før offentliggjøring, jfr. offentleglova § 25.