Som lokal- og områdesykehus skal Ahus levere helsetjenester til ca. 500.000 mennesker. Ahus sitt opptaksområde utgjør alle kommunene i Follo, på Romerike (bortsett fra Nes kommune innenfor somatiske tjenester), Rømskog i Østfold samt de tre nordligste bydelene i Oslo; Alna, Grorud og Stovner. Sykehusets hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasient- og pårørendeopplæring. Ahus leverer spesialisthelsetjenester innen somatiske helsetjenester, psykisk helsevern og rus.

Ahus sin visjon: Menneskelig nær - faglig sterk

 

Avdelingsleder - Avdeling for patologi

Vil du være med å utvikle Norges mest spennende universitetssykehus?

Det skal rekrutteres avdelingsleder til Avdeling for patologi ved Akershus universitetssykehus HF (Ahus). 

Avdeling for patologi er underlagt Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT), sammen med de tre øvrige laboratoriefagene, Bildediagnostisk avdeling, smittevern samt Medisinsk teknikk og e-helse. Divisjonen byr på spennende fagoppgaver med forsknings- og utviklingsmuligheter i et moderne og ekspansivt sykehus.

Stillingen rapporterer til direktør for Divisjon for diagnostikk og teknologi og inngår i direktørens ledergruppe. Avdelingslederen vil være leder for Avdeling for patologi som pr i dag favner ca. 45 årsverk. Avdelingen holder til i topp moderne lokaler med mye nytt utstyr, og avdelingen har seksjonerte enheter; Cytologisk lab (inkl. kontortjeneste), Histologisk lab, Diagnostikk og Obduksjons-tjeneste.  

Avdelingen har en krevende og viktig rolle som leverandør av diagnostiske tjenester innen fagområdet til avdelingen i pasientforløpet. Avdelingen har universitetstilknytning gjennom flere professorater, med en ekspansiv utvikling de seneste årene.

Vi søker en dynamisk avdelingsleder som ønsker å lede en fremragende avdeling med kvalitet og pasientsikkerhet som sentrale fokusområder, gjennom god ledelse og effektiv virksomhetsstyring.  Som leder vil du være en pådriver i utviklingen av en moderne serviceleverandør inn mot den kliniske virksomheten i universitetssykehuset, med god forståelse av rollen som tilrettelegger for et helhetlig pasientforløp. Avdelingsleder for Avdeling for patologi vil inneha en krevende, men spennende lederstilling.

Se vår film her!

 

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse og effektiv virksomhetsstyring
 • Kvalitet og pasientsikkerhet
 • Være en pådriver i utviklingen av en moderne serviceleverandør inn mot den kliniske virksomheten i universitetssykehuset
 • God forståelse av rollen som tilrettelegger for et helhetlig pasientforløp
 • Resultatsikring
 • Stimulere til faglig utvikling og forskning
 • Bidra aktivt og konstruktivt i divisjonens ledergruppe for divisjonens samlede måloppnåelse

Kvalifikasjoner

 • Relevant medisinskfaglig/helsefaglig utdanning på universitetsnivå/masternivå
 • Ledererfaring
 • Utdanning innenfor ledelse er ønskelig
 • Erfaring med endring- og omstillingsprosesser
 • Forskningskompetanse- /erfaring er ønskelig
 • Ønskelig med spesialkompetanse i patologi

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper og forståelse for rollen som leder
 • God evne til samhandling, dialog og kommunikasjon med medisinske fagmiljøer
 • Gjennomføringsevne og fokus på måloppnåelse
 • Gode forutsetninger som motivator og å bygge opp virksomme team rundt deg
 • Forståelse for og evne til å prioritere prosjekter og forskningsarbeid, parallelt med andre oppgaver
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • En krevende, men spennende jobb, innenfor en virksomhet med stor offentlig interesse
 • En utfordrende lederstilling i spenningsfeltet mellom ledelse, fag, forskning og gode pasientprosesser
 • Et stimulerende og faglig sterkt arbeidsmiljø
 • Å være en del av et ambisiøst lederteam
 • Lønn etter avtale

 

Ønsker du nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte vår rådgiver i Habberstad, Kolbjørn Preus, tlf. 40 40 35 53, eller divisjonsdirektør Janne Pedersen, tlf. 95 33 58 71.

Søknad med utfyllende CV sendes til kolbjorn.preus@habberstad.no senest 28. august 2017.

 

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men det vil du i så tilfelle få varsel om, med mulighet for å trekke din søknad før offentliggjøring.