Etnedal, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang kommuner går sammen om nytt brannvesen, Valdres brannvesen IKS, fra 1. januar 2018.  Det nye brannvesenet har 11 brannstasjoner, inkl. Fagernes Lufthavn, Leirin. Disse dekker en region med 16.000 innbyggere, 18.000 hytter og en rekke hoteller, forretningssenter, industri og håndverksbedrifter og fritidsleiligheter.  Totalt vil det nye brannvesenet ha vel 10 årsverk fordelt på 120 ansatte med et årlig driftsbudsjett på om lag 20 mill. kroner.

 

Brannsjef

Valdres Brannvesen IKS er et selskap under stiftelse og søker brannsjef for nytt brannvesen. Forretningskontoret vil sannsynligvis bli i helt nye lokaler i brannstasjonen på Fagernes.

Brannsjefen vil som daglig leder få det overordnede ansvaret for den totale virksomheten. Det legges stor vekt på egenskaper og erfaring knyttet til omstilling, organisasjonsutvikling og optimal disponering av personell og materiell. Brannsjefen inngår i ulike fora, herunder interkommunale utvalg, redningsledelse og kommunenes kriseutvalg.

Vi søker en brannsjef som bl.a. kan fylle disse krav:

  • Brannfaglig kompetanse og kvalifikasjoner iht. Dimensjoneringsforskriftenes §5-6 og §7-11
  • Tydelige lederegenskaper og erfaring fra operative miljøer
  • Teambygger med gode samarbeidsevner og sterke strategiske egenskaper
  • Løsningsorientert med fokus på videreutvikling av organisasjonen og selskapet
  • God økonomisk forståelse, med erfaring i hvordan en til enhver tid kan tilpasse selskapet til nye utfordringer og optimalisere driften
  • Gode kommunikasjonsegenskaper
  • Kompetansebevis for utrykningskjøring (Kode 160) og aktiv i hendelser

For stillingen stilles det krav til tilfredsstillende helse og politiattest

Lønn og andre betingelser etter avtale.

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med vår rådgiver i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 908 92 522, eller styreleder Øivind Langseth, tlf. 469 40 739.

Søknad med CV sendes jan.egil.myhre@habberstad.no senest 4. september 2017.