Sørum er en mellomstor kommune, preget av folketilvekst og optimisme. Kommunen ligger midt i Akershus fylke, mellom Aurskog-Høland og Skedsmo. Sørum har i dag over 17.000 innbyggere. Sørum ligger rundt 30 minutter fra Oslo og 15 minutter fra Lillestrøm med tog. Sørum kommune tilbyr et godt arbeidsmiljø, ordnede arbeidsforhold, konkurransedyktig lønn og faglig utvikling. I dag jobber rundt 1000 dyktige og engasjerte mennesker i kommunen. Nå skal vi styrke laget og er på jakt etter nye medarbeidere.

Sørum kommune legger vekt på mangfold og oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

 

Virksomhetsleder Plan, næring og byggesak

Vil du være med å utvikle en spennende kommune i vekst?

Om virksomheten
Sørum kommune står foran stor befolkningsvekst og mange interessante utfordringer. Plan, næring og byggesak står sentralt i dette arbeidet, og vi søker nå en dyktig og engasjert virksomhetsleder for dette området.

Plan, næring og byggesak er en av tre virksomheter innen tjenesteområdet Miljø og samfunnsutvikling. Virksomhetens hovedansvarsområder er:

Strategisk nivå:
o Strategisk nærings- og samfunnsutvikling
o Kommuneplanlegging, tettstedsutvikling og samferdsel
o Grunnlag for langsiktig arbeid med tjenestetilbudene, herunder befolkningsprognoser
o Klima og miljø

Daglig drift og støtte:
o Reguleringsplanlegging, byggesaksforvaltning, deling og seksjonering
o Landbruksforvaltning og drift av kommuneskogen
o Kartforvaltning og oppmåling
o Kulturminneforvaltning
o Informasjon og veiledning til næringsliv og innbyggere, bidra i ulike prosjekter mellom kommuner og private aktører, lag og organisasjoner

Virksomheten har totalt 23 ansatte, og er organisert med tre enheter som hver ledes av en enhetsleder.

Arbeidsoppgaver
- Overordnet økonomisk og administrativt ansvar
- Personalledelse og lederstøtte
- Budsjettering og resultatoppfølging
- Strategi og utvikling av virksomhetens arbeidsområder
- Utrede og følge opp politiske saker
- Være del av kommunalsjefens lederteam

Kvalifikasjoner og utdanning
Vi ser etter deg som har erfaring med:
- Offentlig forvaltning og plan og bygningsloven
- Erfaring med samfunnsplanlegging
- Personalledelse
- Økonomistyring og resultatansvar
- Erfaring fra offentlig virksomhet i samspill med lokalpolitikk vil bli vektlagt

For stillingen kreves det relevant høyere utdanning på bachelor- eller masternivå.

Personlige egenskaper
- Tillitsvekkende og tydelig leder
- Dyktig lagbygger som kommuniserer godt med personer på alle nivåer
- Opptatt av å utvikle og motivere dine medarbeidere
- Strukturert, engasjert og motivert for å skape resultater
- Gode samarbeidsevner
- Langsiktig og strategisk fokus

Vi kan tilby
- En sentral stilling med stor påvirkningsmulighet
- Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
- Engasjerte og dyktige medarbeidere
- Gode utviklingsmuligheter
- Deltakelse i lederforum for virksomhetsledere
- Individuell mål- og resultatoppfølging (lederavtale)
- Ansettelse i en utviklingsorientert kommune i sterk vekst

Lønns- og arbeidsvilkår
- 100 % fast stilling
- Fleksibel arbeidstid
- Lønn etter avtale
- Medlemskap i KLP med gode pensjons- og forsikringsordninger
- Gode muligheter for kompetanseutvikling
- Rabatt på treningssentre
- Sørum kommune har avtale om inkluderende arbeidsliv
- For øvrig gjelder de vilkår som fremgår av lovverk, avtaleverk og lokale reglementer

Kontakt
Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Marit Mellem, tlf 90546532 eller Jan Egil Myhre, tlf. 90892522

Søknad
Søknad med CV sendes jan.egil.myhre@habberstad.no senest 30. august 2017.

Sørum kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en  søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i henhold til reglene i Offentlighetsloven. Dersom det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere blir informert og får mulighet til eventuelt å trekke sin søknad før offentliggjøring.