Sørum er en mellomstor kommune, preget av folketilvekst og optimisme. Kommunen ligger midt i Akershus fylke, mellom Aurskog-Høland og Skedsmo. Sørum har i dag over 17.000 innbyggere. Sørum ligger rundt 30 minutter fra Oslo og 15 minutter fra Lillestrøm med tog. Sørum kommune tilbyr et godt arbeidsmiljø, ordnede arbeidsforhold, konkurransedyktig lønn og faglig utvikling. I dag jobber rundt 1000 dyktige og engasjerte mennesker i kommunen. Nå skal vi styrke laget og er på jakt etter nye medarbeidere.

Sørum kommune legger vekt på mangfold og oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

 

 

Virksomhetsleder Fag og prosjekt

Er du på jakt etter en sentral lederstilling med stort handlingsrom og mulighet til å gjøre en forskjell?

Om virksomheten
Fag og prosjekt er en nyopprettet virksomhet innen tjenesteområdet Miljø og samfunnsutvikling i Sørum kommune. Virksomheten forvalter kommunens tekniske infrastruktur og skal ivareta innbyggernes interesser vedrørende dette. Fag og prosjekt har ansvar for kommunens bygningsmasse og sikre at de verdier som er nedlagt i bygningsmassen blir ivaretatt. Virksomheten ivaretar byggherrefunksjonen ved utbygging og modernisering av kommunens infrastruktur og innehar bestillerfunksjon mot kommunens driftsavdeling. Fag og prosjekt er organisert i to enheter med totalt 21 ansatte, som hver ledes av en enhetsleder.

Sørum kommune søker nå etter en dyktig virksomhetsleder som vil lede og utvikle virksomheten videre i tråd med kommunens verdier, strategiske mål og styringsprinsipper.

Arbeidsoppgaver
- Overordnet økonomisk og administrativt ansvar
- Personalledelse og lederstøtte
- Budsjettering og resultatoppfølging
- Strategi og utvikling av virksomhetens arbeidsområder
- Utrede og følge opp politiske saker
- Være del av kommunalsjefens lederteam

Kvalifikasjoner og utdanning
Vi ser etter deg som har erfaring med:
- Personalledelse
- Økonomistyring og resultatansvar
- Prosjektledelse, bygg og/eller infrastruktur
- Utførelsesentrepriser og offentlige anskaffelser
- Erfaring fra offentlig virksomhet i samspill med lokalpolitikk vil bli vektlagt, men er ingen betingelse

Av formell utdanning bør du ha:
- Relevant høyere utdanning på bachelor- eller masternivå, fortrinnsvis innen tekniske fag
- Fortrinnsvis videre-/etterutdannelse innen ledelse/prosjektledelse og/eller økonomi

Personlige egenskaper
- Tillitsvekkende og tydelig leder
- Dyktig lagbygger som kommuniserer godt med personer på alle nivåer
- Opptatt av å utvikle og motivere dine medarbeidere
- Strukturert, engasjert og motivert for å skape resultater
- Gode samarbeidsevner
- Innehar et langsiktig og strategisk fokus
- Beslutningsdyktig
- God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi kan tilby
- En sentral stilling med stor påvirkningsmulighet
- Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
- Engasjerte og dyktige medarbeidere
- Gode utviklingsmuligheter
- Deltakelse i lederforum for virksomhetsledere
- Individuell mål- og resultatoppfølging (lederavtale)
- Ansettelse i en utviklingsorientert kommune i sterk vekst

Lønns- og arbeidsvilkår
- 100 % fast stilling
- Lønn etter avtale
- Fleksibel arbeidstid
- Medlemskap i KLP med gode pensjons- og forsikringsordninger
- Rabatt på treningssentre
- Sørum kommune har avtale om inkluderende arbeidsliv
- For øvrig gjelder de vilkår som fremgår av lov- og avtaleverk og lokal arbeidsgiverpolitikk

Kontakt
Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Marit Mellem, tlf 90546532 eller Jan Egil Myhre, tlf. 90892522

Søknad
Søknad med CV sendes jan.egil.myhre@habberstad.no senest 30. august 2017.

Sørum kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i henhold til reglene i Offentlighetsloven. Dersom det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere blir informert og får mulighet til eventuelt å trekke sin søknad før offentliggjøring.