Sykehusbygg HF ble stiftet som et felleseid helseforetak i november 2014, eid av de fire regionale helseforetakene. Sykehusbygg HF skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging- og bygging på et høyt internasjonalt nivå.

Sykehus-Norge har ansvar for en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på rundt 10 milliarder kroner årlig i de nærmeste årene.

Sykehusbygg HF skal bidra til fremtidsrettet utvikling av sykehusutbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring, og skal være en ressursleverandør for de øvrige helseforetakene.

Sykehusbygg HF skal utføre tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter og tjenester innenfor eiendomsområdet.

 

Vil du bli med på laget?

 

Prosjektleder kalkulasjon

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)
Arbeidssted: Hjelset

Arbeidet ledes av Sykehusbygg HF, og til prosjektet søker vi etter en prosjektleder kalkulasjon som vil være ansvarlig for utarbeidelse av konkurransegrunnlag og tildeling av kontrakter. Videre skal man sikre at entreprenørenes leveranser er i samsvar med prosjektets mål og premisser innenfor fastlagte rammer for kvalitet, tid og kostnad.  Stillingen rapporterer til prosjektdirektør.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for utarbeidelse av konkurransegrunnlag iht valgt gjennomføringsstrategi og prosessen med tildeling av kontrakter.
 • Sikre at entreprenørenes leveranser er i samsvar med prosjektets mål og premisser innenfor fastlagte rammer for kvalitet, tid og kostnad
 • Utarbeidelse av grensesnittmatriser og oppfølgning av disse
 • Bistå i å etablere driftsbudsjett til kunden
 • Fagekspert på kalkulasjon
 • Bistand med det totale kalkylearbeid
 • Bistand ved kontraktsforhandlinger
 • Bidra med kunnskap internt i prosjektet og til Sykehusbygg HF sentralt

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere teknisk eller økonomisk utdannelse fra universitet/høyskole
 • Erfaring med kalkulasjon i prosjekt med tilsvarende kompleksitet og størrelse
 • God kjennskap til og erfaring fra komplekse prosjekter med bruk av ulike former for kontrakts/-entreprisestrategier og samhandlingsmodeller
 • Godt kjent med anerkjente kalkulasjonsverktøy
 • God kunnskap om norsk standard

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Effektiv og systematisk
 • Godt humør og engasjement
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Helhetstenkende
 • God gjennomføringsevne og integritet

 

Arbeidssted vil være Hjelset. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Sykehusbygg HF tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår. Sykehusbygg har verdiene «Kunnskapsrik, effektiv og pålitelig» og er en lærende organisasjon der deling av kunnskap står sentralt. Sykehusbygg HF har dyktige og dedikerte medarbeidere, og vi søker en som kan identifisere seg med verdigrunnlaget og bidra til videre utvikling av Sykehusbygg HF som nasjonalt kompetansemiljø innenfor sykehusplanlegging –og bygging. Dette for å kunne utvikle og bygge framtidens sykehus.

For nærmere informasjon om stillingen så kan du ta kontakt med prosjektdirektør SNR, Helle Jensen, på telefon 99 15 21 89 eller vår rådgiver i Habberstad Jan Egil Myhre, tlf. 90892522.

Søknad med CV sendes jan.egil.myhre@habberstad.no innen 28.07.2017.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.