Nordre Follo kommune etableres 1. januar 2020 og vil bestå av de to tidligere kommunene Oppegård og Ski. Den nye kommunen vil ha rundt 60.000 innbyggere, som forventes å kunne stige til nærmere 80.000 i 2040. Follobanen, med utbygging av dobbeltspor Oslo-Ski, er et vesentlig element i veksten og skal stå ferdig i 2021. Den nye kommunen blir et kraftsenter i regionen, med Ski som kommunesenter.

 

 

 

Administrasjonssjef (rådmann)

Vår nye administrasjonssjef skal fungere som prosjektleder for sammenslåingsprosessen fram til 01.01.2020, hvor stillingen går over til å være rådmann for den nye kommunen. Nordre Follo kommune skal bygges med utgangspunkt i Oppegård og Ski sine fortrinn og sørge for at den nye kommunen fungerer som én kommune fra 2020.

Du får en svært spennende og utviklingsorientert rolle som leder for «Fremtidens kommune» i randsonen av Oslo. Målet for sammenslåingen er å sikre et godt, likeverdig og variert tilbud til innbyggerne og samtidig være en viktig premissleverandør for en levedyktig samfunnsutvikling.

Vi søker deg som evner å sette tydelig retning for den nye kommunen og bygge et godt omdømme, i tett samspill med politisk ledelse. For å lykkes med det, er det nødvendig med god rolleforståelse politikk/administrasjon. Sentralt i utfordringsbildet vil være å sørge for at drift og tjenesteproduksjon går som normalt i begge kommuner, parallelt med at prosjektet med å forene de to kommunene følger sin framdrift.

Du har erfaring fra endrings- og omstillingsledelse i store, komplekse organisasjoner hvor medvirkning fra de ansattes organisasjoner er en vesentlig faktor. Gevinstrealisering gjennom effektiv organisering, automatisering og digitalisering, med et styrket tjenestetilbud til innbyggerne, vil være sentralt for å hente ut effektene av sammenslåingen. Erfaring med store prosjekter hvor teknologi og innovasjon er viktige elementer, vil derfor være en stor fordel. Vi forutsetter at du kan dokumentere gode resultater fra styring av store prosjekter med hensyn til tid, økonomi og kvalitet.

Din evne til å begeistre og skape engasjement vil vektlegges når vi vurderer deg som kandidat. I tillegg ser vi etter en tydelig og robust leder som er dyktig i samhandlingen med mennesker, både intern og eksternt. Du evner å se helhet og tenke strategisk, samtidig som du må ha fokus på prosjektgjennomføringen. Mulighetsrommet er stort innenfor samfunns- og næringsutvikling i den nye storkommunen, og evnen til å prioritere blir sentralt for å lykkes.

Du vil måtte balansere din innsats mellom å bygge organisasjon, kultur og «vi-følelse» internt, samtidig som dine eksterne kontaktflater blir store, både mot innbyggere, næringsliv, media og nabokommuner. Din evne til å formidle og skape tillit og troverdighet blir derfor viktig.

 

Hvis du fortsatt synes dette høres spennende ut, ser vi gjerne at du tar kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 90 89 25 22, eller Øystein Malme, tlf. 40403554, for en uforpliktende prat.

Søknad med CV sendes til jan.egil.myhre@habberstad.no senest 24. april 2017.

 

I henhold til Offentlighetsloven §25 gjør vi oppmerksom på at du kan føres opp på offentlig søkerliste selv om du har bedt om unntak fra offentlighet. I så fall vil du bli varslet om det, med mulighet for å trekke din søknad før offentliggjøring.