Hvordan er det å være prosjektleder i Habberstad? Vi har større etterspørsel etter våre prosjektledertjenester enn vi kan dekke, og vil gjerne knytte til oss flere dyktige mennesker. Her er noen punkter om rollen prosjektleder fra Habberstad:

Gjennomføring
Som prosjektleder vil du stå sentralt i formulering av ulike måter å løse et problem på, men også midt i arbeidet med faktisk å løse det. For å lande løsningene innen rammene for tid og kostnader, må mange mennesker komme sammen i en lang rekke aktiviteter for å få det hele til å fungere. Prosjektledere setter seg inn i detaljer, avhengigheter og risiko, og som kandidat til en prosjektlederjobb hos Habberstad regner vi med at du har en god del erfaring med dette krevende arbeidet. Du vet at det er lettere å si det enn å gjøre det. Men det er nettopp trangen til å se resultater som driver deg, og over tid bygger du ytterligere erfaring og ekspertise som får det til å skje.

Bredde
Prosjektledere har forståelse av et prosjekt i full bredde, fra start til slutt. Som prosjektleder er du den i prosjektgruppen som får det mest komplette bildet av prosjektet. Andre prosjektmedlemmer har kunnskap om hvert sitt spesifikke fagområde, kunnskap som går i dybden. Prosjektledere har ikke den samme dybden i kompetansen, men til gjengjeld stor bredde. Rollen som prosjektleder gir deg unike muligheter til å lære deg mye om alle aspekter ved virksomheten. Du jobber sammen med sentrale personer som har interesser i prosjektet. Du bygger kompetanse på forretningsproblemene som skal løses og hvordan ulike parters forventninger kan balanseres.

Kommunikasjon
Prosjektlederen er talsmann for laget av utviklere. Samtidig er du den som oversetter forretningsmessige krav og ønsker til en form som gjør det mulig for utviklere å lage løsninger. I ethvert prosjekt, av hvilken som helst størrelse, er kommunikasjon til de som har interesser i prosjektet en helt sentral del av jobben. Det handler ikke bare om hva du skal si, men også hvordan det sies og når du skal si det. Du kommer til spille på skriftlige og muntlige ferdigheter og lærer kontinuerlig å tilpasse det til publikum slik at budskapet kommer frem med et minimum av misforståelser.

Navigasjon
For at du skal kunne levere et prosjekt, vil du raskt lære å navigere i prosessene og systemene i kundens organisasjon. Jo større organisasjonen er, jo mer kompleks er ofte de interne prosedyrene og prosessene. Du må vite hvem som gjør hva og hvordan ting blir gjort. Du må jobbe med mange ulike avdelinger og møter mange mennesker. Over tid bygger du relasjoner og får innsikt i nye typer virksomhet.

Effektivitet
Prosjektledere får mange forespørsler i løpet av prosjektet. Det gjelder å kunne skille mellom ulike typer henvendelser og kunne prioritere hvilke som er viktige og hvilke som ikke er det. Alle spørsmål skal besvares med respekt, men ressursene må brukes der hvor de gir størst effekt med tanke på det målet som skal nås. De store beslutningene i prosjektet skal tas av de som eier prosjektet. Prosjektlederens oppgave er i denne sammenheng å tilrettelegge en prosess som gjør de ulike alternativene sammenlignbare, der kostnader og mulige gevinster er kartlagt og der konsekvensene av ulike valg er tydelige.

Som prosjektleder i Habberstad vil du få mange muligheter til å bruke de ferdigheter du allerede har, videreutvikle dem og supplere med ny innsikt, bygge relasjoner og breddeforståelse som du ikke så lett kan utvikle i noen annen rolle.

Se mer om vår felles kompetanseplattform her.

Interessant? Hvorfor ikke ta kontakt med Harald Mæhle? Det koster deg ingenting, og det kan bli starten på noe nytt...

 
FacebookLinkedIn