Forretningsutvikling

En bedrift kan ikke utvikles uten et mål å styre mot. Habberstad kan bidra til å klargjøre målene, og stake ut en vei frem mot dem.

Det er din virksomhet som eier målene og midlene. Men våre konsulenter har gjennomført slike prosesser før, og hjelper deg å finne realistiske og hensiktsmessige måter å nå målene på. Med gode mål får organisasjonen støtte i de små og store valgsituasjoner som dukker opp i det daglige.

Habberstad bruker velprøvde metoder også når oppgaven dreier seg forretningsutvikling.

Underveis er det naturlig å belyse disse temaene: 

  • Nåsituasjon
  • Mulighetsbilde
  • Fremtidsbilde
  • Handlingsplan
  • Plan for gevinstrealisering

 

Nåsituasjon: For å bevege en organisasjon mot et nytt felles mål kreves en felles forståelse av nåsituasjonen.

Analysen gjøres så omfattende som nødvendig, men heller ikke mer.

I denne fasen kartlegges og analyseres informasjon om økonomi, tjeneste-og produktområder, kompetanse, marked, etc – alt tilpasset organisasjonens egenart. Slik etableres en felles forståelse for hvor man er.

Mulighetsbilde: Hvor er det mulig å gå? Det kreves realistisk forståelse av hvilke muligheter organisasjonen kan strekke seg etter. Ulike deler av organisasjonen gir i denne fasen innspill på muligheter innenfor områder som er særlig viktige, med fokus på trender, konkurrenter og rammebetingelser.

Fremtidsbilde: Hvor skal vi gå? Etter at en felles forståelse av nåsituasjonen og mulighetsbilde er definert, starter arbeidet med et fremtidsbilde. I denne fasen defineres, prioriteres og konkretiseres de viktigste strategiske målene.

Handlingsplan: Basert på fremtidsbildet etableres en handlingsplan med konkrete aksjonspunkter, med tid, ansvarlig og målekriterier. Denne planen har en tidshorisont på 6-12 måneder, og definerer de viktigste aktivitetene organisasjonen må gjennomføre for å oppnå sine målsettinger.

Plan for gevinstrealisering: Hensikten med endringene er å oppnå visse gevinster, enten det dreier seg om økt salg, lavere kostnader, nye produkter eller andre mål. Etter at prosjektfasen er over, skal disse gevinstene hentes ut i det daglige, og skal ha varig virkning. Derfor er det viktig med et perspektiv som strekker seg langt ut over prosjektperioden.

Habberstad har kompetanse og erfaring innenfor tilgrensende felt:

 

 
 

Våre tjenester

Våre kunder

Prosjektledelse i Habberstad?

Er du IT-prosjektleder? Da er kanskje Habberstad det rette stedet for deg. Vi skal styrke oss innen prosjektledelse.  Les mer her...

Ta kontakt, eller tips en venn!

 

FacebookLinkedIn
Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign