Rekruttering

Habberstad er en foretrukket partner når lederjobber skal besettes. Våre folk har selv hatt leder- og spesialistroller.

Å rekruttere ledere og nøkkelpersoner er en fagdisiplin. For å lykkes kreves erfaring, grundighet, etterrettlighet og kvalitet i hele prosessen.

Se www.habberstad.no for detaljer.