Organisasjonsutvikling

Kravet til omstillingsevne er større enn noen gang tidligere. Habberstad har en lang rekke kunder og referanser innen organisasjonsutvikling, og har ledet flere store endringsprosesser.

Habberstads prosjekter tilpasses alltid organisasjonens situasjon og behov. En vellykket endringsprosess vil kunne ha følgende faser:

- Kartlegging og analyse
- Målformulering
- Forbedringstiltak
- Evaluering

Se www.habberstad.no for detaljer.