Strategi- og forretningsutvikling

Uten klare mål blir alle veivalg like gode. Våre konsulenter hjelper deg å finne realistiske og hensiktsmessige mål, og effektive måter å nå dem på.

Habberstads metode for strategi- og forretningsutvikling omfatter fire faser: 

- Nåsituasjon
- Mulighetsbilde
- Fremtidsbilde
- Handlingsplan

Se www.habberstad.no for detaljer.