Forretningsutvikling

En bedrift kan ikke utvikles uten et mål å styre mot. Habberstad kan bidra til å klargjøre målene, og stake ut en vei frem mot dem.

Det er din virksomhet som eier målene og midlene. Men våre konsulenter har gjennomført slike prosesser før, og hjelper deg å finne realistiske og hensiktsmessige måter å nå målene på. Med gode mål får organisasjonen støtte i de små og store valgsituasjoner som dukker opp i det daglige.

Habberstad bruker velprøvde metoder også når oppgaven dreier seg forretningsutvikling.

Underveis er det naturlig å belyse disse temaene: 

  • Nåsituasjon
  • Mulighetsbilde
  • Fremtidsbilde
  • Handlingsplan
  • Plan for gevinstrealisering

 

Nåsituasjon: For å bevege en organisasjon mot et nytt felles mål kreves en felles forståelse av nåsituasjonen.

Analysen gjøres så omfattende som nødvendig, men heller ikke mer.

I denne fasen kartlegges og analyseres informasjon om økonomi, tjeneste-og produktområder, kompetanse, marked, etc – alt tilpasset organisasjonens egenart. Slik etableres en felles forståelse for hvor man er.

Mulighetsbilde: Hvor er det mulig å gå? Det kreves realistisk forståelse av hvilke muligheter organisasjonen kan strekke seg etter. Ulike deler av organisasjonen gir i denne fasen innspill på muligheter innenfor områder som er særlig viktige, med fokus på trender, konkurrenter og rammebetingelser.

Fremtidsbilde: Hvor skal vi gå? Etter at en felles forståelse av nåsituasjonen og mulighetsbilde er definert, starter arbeidet med et fremtidsbilde. I denne fasen defineres, prioriteres og konkretiseres de viktigste strategiske målene.

Handlingsplan: Basert på fremtidsbildet etableres en handlingsplan med konkrete aksjonspunkter, med tid, ansvarlig og målekriterier. Denne planen har en tidshorisont på 6-12 måneder, og definerer de viktigste aktivitetene organisasjonen må gjennomføre for å oppnå sine målsettinger.

Plan for gevinstrealisering: Hensikten med endringene er å oppnå visse gevinster, enten det dreier seg om økt salg, lavere kostnader, nye produkter eller andre mål. Etter at prosjektfasen er over, skal disse gevinstene hentes ut i det daglige, og skal ha varig virkning. Derfor er det viktig med et perspektiv som strekker seg langt ut over prosjektperioden.

Habberstad har kompetanse og erfaring innenfor tilgrensende felt:

 

 
 

Våre tjenester

Våre kunder

Prosjektledelse i Habberstad?

Er du IT-prosjektleder? Da er kanskje Habberstad det rette stedet for deg. Vi skal styrke oss innen prosjektledelse.  Les mer her...

Ta kontakt, eller tips en venn!

 

TwitterGoogle BookmarksLinkedIn
Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign