One Gjersem

 

Senior Rådgiver, Bedriftsøkonom 

E-post: one.gjersem@habberstad.no

Telefon: +47 91 59 37 47

 

One Gjersem har bred erfaring som prosjektleder. De siste årene har hun jobbet innen offentlig sektor med digitalisering. Utover dette har hun vært ansvarlig for prosjektledelse i større eller mindre prosjekter mot private virksomheter, og har over 10 års erfaring som prosjektleder.

One har god teknisk innsikt og har over flere år vært eier og daglig leder av et IT-selskap. Økonomisk kompetanse er godt dokumenter gjennom roller som banksjef og selvstendig næringsdrivende.

One Gjersem har lang erfaring som leder og ansvar for medarbeidere og trives i høykompetente miljøer. Hun kan jobbe med alle nivåer i en organisasjon, er strukturert og har evnen til å se sammenhenger.

Kompetanseområder

 • Program- og prosjektledelse
 • IKT systemutvikling, -implementering, -utrulling, -forvaltning og -drift
 • Oppgradering, migrering og transisjon av IKT infrastruktur og prosesser
 • Forretningsutvikling
 • Omstillingsprosjekter

Arbeidserfaring

 • Serit Itum Oppland AS, Etablerer og daglig leder
 • M8 Design AS, Daglig leder
 • Justis- og Beredskapsdepartementet / SRF – seniorrådgiver og prosjektleder
 • Sparebanken NOR, Banksjef
 • Sparebanken NOR, Konsulent
 • Sparebanken NOR, Prosjektleder