Prosjektledelse

Habberstads prosjektledere har den erfaring og trygghet som trengs for å skjære gjennom problemstillingene og peke på nye muligheter. 

Slik sikrer vi at kunden kan hente gevinster raskt og med lav risiko.

Vi har sertifiserte prosjektledere, verktøy og maler som er utviklet med utgangspunkt i de mest benyttede metodikker som PMI, PRINCE2, PSO og ISTQB.

En prosjektleder fra Habberstad vil benytte metoder og verktøy ut fra hva som er mest hensiktsmessig for den enkelte kunde og prosjekt.

Prosjektledere fra Habberstad har omfattende ledererfaring. Vi har ingen juniorer.

Dette er en forutsetning i kompliserte prosjekter, hvor det kan være like viktig å lede oppover som nedover i organisasjonen. 

Våre prosjektledere kan veilede og gi råd til styringsgruppen, avstemme forventninger og sikre at det som planlegges også blir gjennomført.

Habberstad har spisskompetanse på:

- Program- og prosjektledelse
- Endringsledelse
- Kvalitetskontroll og risikostyring
- Testledelse
- Programkontor

Se www.habberstad.no for detaljer.