Beregnet gjennomsnittlig timepris 2012 vs 2001 for de 30 største norske konsulentselskaper. Basert på tall fra Konsulentguiden.no. Omsetning pr år dividert med antall ansatte, forutsatt 1400 timer fakturert pr år, dvs 80% faktureringsgrad. Realpris pr time i 2012 er 86% av timeprisen i 2001, ref SSB.no, priskalkulator.

 

Prosjektledelse i Habberstad?

Er du IT-prosjektleder? Da er kanskje Habberstad det rette stedet for deg. Vi skal styrke oss innen prosjektledelse.  Les mer her...

Ta kontakt, eller tips en venn!

 

FacebookLinkedIn