Helsesektoren

Under finner du et utvalg av våre kunder innen helsesektoren.

Kontakt daglig leder Jostein Kvinnesland for en samtale. Habberstad kan bidra til å løse dine utfordringer også, enten det dreier seg om prosjektledelse eller rekruttering.

 

 

Aker Universitetssykehus HF Akershus Universitetssykehus HF
Avdeling for rus og psykiatri, SB HF Biomet Norge AS
Blefjell Sykehus HF Bråset bo- og omsorgssenter
Helse Bergen HF Helse Førde HF
Helse Midt-Norge RHF Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest IKT AS Helsedirektoratet
Kvinneklinikken Medinor AS
Norges Veterinærhøgskole Oslo Universitetssykehus HF
Proteket AS Psykiatrien i Vestfold HF
RBUP Øst og Sør Sosial og helsedirektoratet
Sykehusapotekene HF Sykehuset Buskerud HF
Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Østfold HF Sørlandet Sykehus HF
Ullevål universitetssykehus HF Vestre Viken HF
Vestre Viken HF

 

 
 

Våre kunder

Prosjektledelse i Habberstad?

Er du IT-prosjektleder? Da er kanskje Habberstad det rette stedet for deg. Vi skal styrke oss innen prosjektledelse.  Les mer her...

Ta kontakt, eller tips en venn!

 

FacebookLinkedIn