Håvard Hattestad

 

Senior Rådgiver 

E-post: havard.hattestad@habberstad.no

Telefon: +47 92 01 69 59

 

Håvard Hattestad har bred erfaring innen prosess- og prosjektledelse, og som leder med ansvar for leveranser i det norske og det nordiske markedet.

Han har vært ansvarlig for utforming av strategi for forretningsområder innenfor virksomhetsstyring og business intelligence, og har fokusert spesielt på hvordan riktig bruk av teknologi og systemstøtte kan realisere gevinster i form av å støtte bedre beslutninger og effektivisere operativ drift.

Håvard Hattestad har erfaring med å jobbe med alle nivåer i en organisasjon, har gjennomføringsevne og evnen til å identifisere sammenhenger. Han er sertifisert  prosjektleder og har også sertifisering innen endringsledelse.

Kompetanseområder

 • Prosjektledelse
 • Ledelse og virksomhetsstyring
 • Prosesskartlegging
 • Endringsledelse
 • IKT anskaffelser
 • Sertifisert PRINCE2 Practitioner og PROSCI Certified Change Practitioner

Arbeidserfaring

 • Unit4, Leder nordisk leveranseavdeling
 • Exie AS, Konsulentdirektør
 • Exie AS, Prosjektleder, Seniorkonsulent
 • Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Økonomikontroller
 • Statens Helseundersøkelser, Økonomikontroller