Håvard Hattestad

 

Senior Rådgiver 

E-post: havard.hattestad@habberstad.no

Telefon: +47 92 01 69 59

 

Håvard Hattestad har bred erfaring innen prosess- og prosjektledelse, og som leder med ansvar for leveranser i det norske og det nordiske markedet. Han har vært ansvarlig for utforming av strategi for forretningsområder innenfor virksomhetsstyring og business intelligence.

Kartlegging av sammenhengene mellom en virksomhets prosesser og informasjonsmodeller har vært Hattestads kjerneområde de siste årene, inkludert modeller for tilgangsstyring (identity and access management). Han har hatt et spesielt fokus på hvordan riktig bruk av systemstøtte og informasjon kan realisere gevinster gjennom å tilrettelegge for digitalisering og prosessforbedringer.

Håvard Hattestad har erfaring med å jobbe med alle nivåer i en organisasjon, har gjennomføringsevne og evnen til å identifisere sammenhenger. Han er sertifisert prosjektleder og har også sertifisering innen endringsledelse.

Kompetanseområder

 • Prosjektledelse
 • Ledelse og virksomhetsstyring
 • Prosesskartlegging
 • Endringsledelse
 • IKT anskaffelser
 • Sertifisert PRINCE2 Practitioner og PROSCI Certified Change Practitioner

Arbeidserfaring

 • Unit4, Leder nordisk leveranseavdeling
 • Exie AS, Konsulentdirektør
 • Exie AS, Prosjektleder, Seniorkonsulent
 • Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Økonomikontroller
 • Statens Helseundersøkelser, Økonomikontroller