Haakon Kullmann

 

Senior Rådgiver. Siviløkonom 

E-post: haakon.kullmann@habberstad.no

Telefon: +47 99 64 43 07

 

Haakon Kullmann har i over 25 år arbeidet med prosjektledelse, rådgivning og endringsprosesser i offentlig og privat sektor. Han har arbeidet med utforming av strategier, organisering og styring av prosjekter, prosjektgjennomføringsmodeller og -metodikk, og har arbeidet med prosjekter i henhold til PRINCE2, DIFIs «Prosjektveiviseren», og Finansdepartementets «KS regime».   

Haakon har lang erfaring med anskaffelsesprosesser og kontrakter, samt planlegging, innføring og gevinstrealisering av IT-løsninger.

Haakon arbeider målrettet og strukturert, med stramme tidsfrister og med flere ulike interessenter involvert.  Han har omfattende erfaring fra samarbeid med styringsgrupper, program- og prosjekteiere om styrings- og beslutningsunderlag, rapportering og oppfølging.

Som del av gjennomføringen og kvalitetssikringen av oppdrag, legger Haakon stor vekt på å utvikle samarbeidsformer som bidrar til bred involvering og overføring av metodikk, resultater og kompetanse, slik at dette på best mulig måte sikrer videre fremdrift for oppdragsgiver. Han har lang erfaring med kommunikasjon ifm. teamutvikling og utfordringer i grupper. I denne forbindelse har han arbeidet mye med metodikk for prosess- og endringsledelse, bl.a. gjennom 8 år med lederprogrammer.

Kompetanseområder

 • Program- og prosjektstyring, ledelse
 • Endringsledelse og organisasjonsutvikling
 • Strategiutvikling og styringsmodeller
 • Behov og kravanalyse, anskaffelsesprosesser
 • Kost-/nytte og konsept vurderinger
 • Usikkerhetsstyring og gevinstplanlegging
 • Sertifisert PRINCE2 Practitioner , MoP® - Management of Portfolios, Managing Benefits, ISO 27001 (ISMS styringssystem), TOGAF 9

Arbeidserfaring

 • Habberstad AS, Senior Rådgiver
 • Teleplan Consulting AS, Sjefskonsulent forretningsrådgivning
 • Steria AS, Senior Business Advisor/Senior Manager
 • Kullmann Consulting AS, Manager
 • Mogul Norway AS, Ansvarlig for prosjekt og endringsledelse
 • PricewaterhouseCoopers Consulting (PC), Senior Consultant – Strategic Change service line area
 • BEST Gruppen AS, Manager - bedrifts og lederprogrammer
 • Best Gruppen på TI (Teknologisk Institutt), Leder for enheten - bedrifts og lederprogrammer
 • Teleteknikk & Data AS, Manager
 • Informatikk AS, Salg og prosjektledelse av systemløsninger
 • Teamco ADB AS, Salg av IKT administrative totalløsninger