Vil du være prosjektleder i Habberstad?

Store selskaper er vel og bra, men gir deg ikke samme medvirkning og nærhet som du får i et lite selskap. Habberstad er et slikt lite selskap, med flere kundeforespørsler enn det vi for tiden kan dekke.

Vi trenger flere prosjektledere med IT-kompetanse og evne til å se problemstillingene fra kundens ståsted.

Vårt tyngste område er prosjektledelse der IT står i sentrum. Vi driver også rådgiving innenfor anskaffelser og digitale strategier.

Vi tror du kan beskrives på denne måten:

  • Du kjenner gleden av å få andre til å lykkes
  • Du vil bidra til samfunnet
  • Er interessert i digitalisering og effektivisering av arbeidsprosesser
  • Du er raus, samarbeidsorientert og uhøytidelig
  • Du forstår at å bidra til fellesskapet er å bidra til at den enkelte lykkes
  • Du ønsker faglig utvikling innen prosjektledelse og å videreutvikle dine analytiske evner
  • Har erfaring fra prosjektledelse eller annen rådgiving, gjerne over mer enn tre år
  • Har høyere utdannelse

Som prosjektleder i Habberstad har du stor frihet til å styre arbeidsdagen selv. Du jobber tett med kunden, og får etterhvert en stor kontaktflate.

Vi har god økonomi, og tilbyr attraktive lønnsbetingelser, og meget gode ordninger for forsikring og pensjon. Vi tilbyr eierskap til alle ansatte.

Habberstad har en felles kompetanseplattform. Alle rådgivere tar del i utviklings- og sertifiseringsløp som sikrer at vi hele tiden har aktuell og etterspurt kompetanse innen prosjektledelse.

Habberstad søker deg som vil bli sett og hørt. Det du gjør hos kundene blir lagt merke til og verdsatt. Hos oss er alle viktige. 

Vi er basert i Oslo, og arbeider hovedsaklig med kunder som befinner seg i det sentrale østlandsområdet. Ved rekruttering ønsker vi å bidra til en jevn kjønns- og aldersfordeling blant rådgiverne våre.

Send din CV til Harald Mæhle, eller ring for en hyggelig samtale.